Watchdoc

Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень приватних виконавців

Дата/номер реєстрації: 4330 від 05.11.2020

Авторський колектив: Кабінет Міністрів України

Профільний напрямок: Правова політика

Стан розгляду: 20.05.2021 – Прийнято в першому читанні

Стислий зміст законопроєкту


Вносяться зміни до Кодексу адміністративного судочинства України та ЗУ “Про виконавче провадження” щодо діяльності приватних виконавців

Потенційний вплив


Позитиви: 

Проєкт немає позитивних моментів

Негативи:

1. Проект лише імітує виконання Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Євросоюзом щодо отримання макрофінансової допомоги у сумі до 1,2 млрд. Євро, відповідно до якого Україна зобов’язана виконати наступні умови:

1. розширення повноважень приватних виконавців на вимоги до 100 тис. грн. проти будь-якого боржника та на адміністративні штрафи;
2. дорожня карта щодо повного зрівняння повноважень приватних та державних виконавців;
3. автоматизований арешт та списання коштів боржників;
4. полегшення доступу до професії приватного виконавця та збільшення їх загальної кількості;
5.  перегляд дисциплінарного нагляду та контролю за діяльністю приватних виконавців.

Цей законопроект НЕ ВИКОНУЄ жодну із зазначених умов! 

У проєкті мова йде лише про першу умову, але за умови реєстрації в Україні 1000 приватних виконавців, але не пізніше 01 січня 2024 року (що не є реалістичним, так як з 2016 року внесено в реєстр лише 250 приватних виконавців, з яких лише 40 у 2020 році).

Тобто, саме ті норми проекту, які дійсно направлені на розширення повноважень приватних виконавців (право звернутися до суду за роз’ясненням рішення, за відстроченням і розстроченням виконання рішення, про заміну сторони провадження; отримувати повідомлення про примирення сторін; право здійснювати примусове виконання рішень на вимоги до 100 000 грн. проти будь-якого боржника (включаючи державні і комунальні підприємства та юридичні особи з часткою держави у статутному капіталі більше 25%))  - можуть набути чинності за умови реєстрації 1000 приватних виконавців, але не пізніше 1 січня 2024 року. Ця умова не є реалістичною, так як за 5 років існування приватних виконавців — до реєстру занесено інформацію лише щодо 250 приватних виконавців (з яких 40 у 2020 році). Це пояснюється складним конкурсом для приватних виконавців та не зацікавленістю держави у збільшенні їх кількості (конкурс проходить у 3 етапи: перший та другий — автоматизований, а третій — співбесіда з конкурсною комісією, трапляються непоодинокі випадки проходження з високими балами перших 2-х етапів, та не проходження етапу конкурсної комісії). 
Разом з цим, проєктом не передбачається жодних заходів щодо виконання 4-ї умови виконання Меморандуму - полегшення доступу до професії приватного виконавця та збільшення їх загальної кількості.

Таку умову набрання чинності законодавець аргументує тим, що приватних виконавців мало, що вони нерівномірно розміщені по виконавчим округам, що вони мають значно менше навантаження аніж державні, що надання їм додаткових повноважень призведе до збільшення їх навантаження у 10 разів, а тому приватні виконавці не зможуть належним чином забезпечити виконання рішень. Така аргументація є досить сумнівною.

По-перше, за роки існування, приватні виконавці попри значні обмеження порівняно з державними — є значно ефективнішими (за 2020 рік 1 приватний виконавець стягнув близько 17,8 млн. грн., а державний - 4,3 млн. грн.);

По-друге, яким чином право на звернення приватного виконавця до суду залежить від кількості існуючих приватних виконавців? Навпаки, право звернення до суду полегшить роботу приватних виконавців, а отже і їх результативність;

По-третє, ефективність приватних виконавців прямо залежить від наявних повноважень.
Враховуючи той факт, що за 2020 рік сума боргів, яка підлягала виконанню, становила 917,6 млрд. грн., з яких повернуто лише 23.5 (це 2.56%) та порівнюючи показники  державних і приватних виконавців (за 2020 рік 1 приватний виконавець стягнув близько 17,8 млн. грн., а державний - 4,3 млн. грн.), - простежується корупціогенний фактор з боку Державної виконавчої служби (не зацікавлена у виконанні деяких виконавчих проваджень й обмежує доступ до їх виконання приватними виконавцями).

2. Проєктом виключається із Закону України “Про виконавче провадження” право приватного виконавця повернути виконавчий документ стягувачу без прийняття до виконання (у разі наявності 20% виконавчих проваджень по стягненню заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, заробітної плати та інших періодичних платежів, а також у інших випадках, які ускладнюють виконання (наприклад, не повний пакет поданих документів тощо). Виключення цієї норми значно ускладнює роботу приватних виконавців та знижує їх ефективність. Разом з цим, якщо приватний виконавець буде значно обтяжений такими справами - він втрачає сенс працювати, так як вони потребують значних затрат (як часових, так і фінансових) та не приносять доходу. Тому ця категорія виконавчих проваджень має містити квоту.

3. Проєктом запроваджується норма, що зміни до Закону України “Про виконавче провадження” можуть вноситись виключно законами про внесення змін до Закону України “Про виконавче провадження”.

Це призведе до ускладнення та бюрократизації законодавчого процесу, оскільки для реалізації однієї законодавчої ініціативи треба буде готувати та вносити на розгляд Верховної Ради не один, а декілька законопроєктів та залучати декілька комітетів.

Висновок:


Проєкт негативний — відхилити законопроект у другому читанні та розглянути законопроект 3726, яким враховано виконання всіх вимог Меморандуму.

Враховуючи той факт:

- що за 2020 рік сума боргів, яка підлягала виконанню, становила 917,6 млрд. грн., з яких повернуто лише 23.5 (це 2.56%);
- що за 2020 рік 250 приватних виконавців реалізували арештованого майна на 350 млн. грн. більше ніж 4500 державних виконавців,

в Україні треба якнайшвидше  розширювати повноваження та максимально спрощувати роботу приватних виконавців, що збільшить їх ефективність та суму повернутих боргів, а отже й збільшить надходження до бюджету. 

Якщо проєкт все-таки буде прийнято у другому читанні, внести такі зміни:

1. Виключити останній абзац частини 1 пункту 2 (“частину третю виключити”).
2. Виключити частину 2 пункту 2 (“розділ ХІІІ “Прикінцеві та перехідні положення” доповнити пунктом 102 такого змісту:...”)
3. Частину 1 Прикінцевих положень викласти в такій редакції “1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.”


Небезпечні