Watchdoc

Про внесення змін до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" щодо удосконалення окремих питань організації адвокатської діяльності

Дата/номер реєстрації: 2303 від 23.10.2019

Авторський колектив: Вельможний С.А. (Депутатська група «Довіра»)
Сухов О.С. (Депутатська група «Довіра»)

Профільний напрямок: Антикорупція / прокуратура / ДБР / СБУ / МВС/ Економічна політика/ Правова політика

Стан розгляду: На розгляді профільного комітету з питань правової політики


Норми законопроекту


1.  Статтю 7. Вимоги щодо несумісності, викласти в такій редакції: 
«Стаття 7. Вимоги щодо несумісності.

1.Несумісною з діяльністю адвоката є робота або діяльність, яка унеможливлює дотримання адвокатом принципу  професійної незалежності .»

встановлення у законі шляхом виключення у статті 7 переліку видів діяльності, які є несумісними з адвокатською діяльністю та визначення що, несумісною з діяльністю адвоката є робота або діяльність, яка унеможливлює дотримання адвокатом принципу професійної незалежності порушує принцип юридичної визначеності та створює ризики двоякого тлумачення видів роботи/діяльності, яка є несумісною з адвокатською діяльністю 


1.  Статтю 7. Вимоги щодо несумісності, викласти в такій редакції: 
«Стаття 7. Вимоги щодо несумісності.

1.Несумісною з діяльністю адвоката є робота або діяльність, яка унеможливлює дотримання адвокатом принципу  професійної незалежності .»
(Довідково: діюча редакція статті передбачає:  

1. Несумісною з діяльністю адвоката є:
1) робота на посадах осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції";
2) військова або альтернативна (невійськова) служба;
3) нотаріальна діяльність;
4) судово-експертна діяльність.

Вимоги щодо несумісності з діяльністю адвоката, передбачені пунктом 1 цієї частини, не поширюються на депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі).

2. У разі виникнення обставин несумісності, встановлених частиною першою цієї статті, адвокат у триденний строк з дня виникнення таких обставин подає до ради адвокатів регіону за адресою свого робочого місця заяву про зупинення адвокатської діяльності.

виключення обов’язку адвоката, у разі виникнення обставин несумісності, подавати заяву про зупинення адвокатської діяльності унеможливить фактичне зупинення такої діяльності і внесення відповідних змін до реєстру, що матиме наслідком порушення вимог антикорупційного законодавства

Стаття 17.  Єдиний реєстр адвокатів.
Єдиний реєстр адвокатів – це електронна база даних, яка містить інформацію про адвокатів, які набули право на здійснення адвокатської діяльності в Україні і здійснюють адвокатську діяльність відповідно до цього Закону.

порушення принципу юридичної визначеності в питанні ведення єдиного реєстру адвокатів

Стаття 26. Підстави для здійснення адвокатської діяльності

1. Адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання професійної правничої допомоги.

введення нової термінології: “надання професійної правничої допомоги” яка ускладнить існуючі правовідносини


Стаття 13. Здійснення адвокатської діяльності адвокатом індивідуально

 1. Адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально, без створення юридичної особи.
 2. Адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, має право відкривати рахунки в банках, мати печатку, штампи, бланки (у тому числі ордера) із зазначенням свого прізвища, імені та по батькові, номера і дати видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та самостійно обирає систему обліку, звітності , оподаткування результатів професійної діяльності.
 3. Адвокат має право здійснювати професійну діяльність на умовах трудового договору.

порушення визначених Податковим кодексом України вимог щодо встановленого оподаткування відповідних видів діяльності у разі надання адвокату права самостійно обирати систему оподаткування

Стаття 42. Оскарження рішення у дисциплінарній справі

1. Адвокат чи особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, має право оскаржити рішення у дисциплінарній справі протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження рішення зупиняє його дію.

встановлення того, що оскарження рішення у дисциплінарній справі відносно адвоката зупиняє його дію фактично створює можливості для уникнення адвокатом дисциплінарної відповідальності 

Короткий опис аналізу змісту законопроекту


Позитивні аспекти:
Потенційні ризики:
 • порушення принципу юридичної визначеності та створення ризиків двоякого тлумачення в питанні видів роботи/діяльності, яка є несумісною з адвокатською діяльністю  
 • виключення обов’язку адвоката, у разі виникнення обставин несумісності, подавати заяву про зупинення адвокатської діяльності унеможливить фактичне зупинення такої діяльності і внесення відповідних змін до реєстру, що матиме наслідком порушення вимог антикорупційного законодавства
 • порушення принципу юридичної визначеності в питанні ведення єдиного реєстру адвокатів
 • введення нової термінології: “надання професійної правничої допомоги” яка ускладнить існуючі правовідносини
 • порушення визначених Податковим кодексом України вимог щодо встановленого оподаткування відповідних видів діяльності у разі надання адвокату права самостійно обирати систему оподаткування
 • встановлення того, що оскарження рішення у дисциплінарній справі відносно адвоката зупиняє його дію фактично створює можливості для уникнення адвокатом дисциплінарної відповідальності 

Наслідки прийняття законопроекту для політичної, соціально-економічної та інших сфер 


Позитивні:
Негативні: 
 • створення на законодавчому рівні можливостей для уникнення зупинення адвокатської діяльності у разі виникнення обставин несумісності, а також для уникнення дисциплінарної відповідальності адвоката
 • створення ризику порушення вимог щодо несумісництва діяльності адвоката з ними видами діяльності
Олігархічні Небезпечні