Watchdoc

Проєкт Закону про внесення змін до ЗУ "Про судоустрій і статус суддів" (щодо оптимізації судоустрою)

Дата/номер реєстрації: 4418 від 24.11.2020 року

Авторський колектив: Тарасенко Т.П., Любота Д.В та 3 інших депутати

Профільний напрямок: Правова політика

Стан розгляду:
27.11.2020 - Надано для ознайомлення
26.11.2020 - Направлено на розгляд Комітету
24.11.2020 - Передано на розгляд керівництву
24.11.2020 - Одержано Верховною Радою

Стислий зміст законопроєкту


Законопроєктом передбачається передача частини функцій територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, пов’язаних з формуванням списків присяжних, забезпечення їх гарантій, а також фінансово-господарського забезпечення місцевих судів, апеляційним судам з розгляду цивільних і кримінальних справ відповідних апеляційних округів

Потенційний вплив


Позитиви:

Все залежить від реалізації.

Висновок


  • Законопроєктом пропонується розділення функцій та повноважень ДСАУ та її територіальних управлінь між ВРП та апеляційними судами з розгляду цивільних і кримінальних справ відповідних апеляційних округів;

  • Створюється координаційна група (яка формуватиметься Головою ВРП) при ВРП, котра буде робити подання до ВРП щодо затвердження положення про ЄСІТС (Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система);

  • ВРП буде визначати кількість суддів у судах, їй будуть підпорядковуватись служба судових розпорядників та служба судової охорони, затверджувати положення про апарат судів та ЄСІТС, визначає порядок ведення особових справ суддів;

  • Апеляційний суд з розгляду цивільних і кримінальних справ відповідного апеляційного округу буде робити, зокрема: затверджувати список присяжних, затверджувати структуру та чисельність місцевих загальних судів;

  • Апеляційні суди з розгляду цивільних і кримінальних справ будуть розпорядниками бюджетних коштів відповідних апеляційних округів, а ВРП буде головним розпорядником бюджетних коштів щодо фінансового забезпечення діяльності всіх інших судів, діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, органів суддівського самоврядування, Національної школи суддів України, Служби судової охорони. Верховний Суд так і продовжить виконувати функції розпорядника коштів щодо фінансового забезпечення його діяльності.