Watchdoc

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо дотримання прав профспілок)

Дата/номер реєстрації: 5428 від 26.04.2021

Авторський колектив: Івченко В.Є. (Батьківщина), Королевська Н.Ю. (ОПЗЖ), Брагар Є.В. (Слуга народу) та ще 4 депутати

Профільний напрямок: Економічна політика

Стан розгляду: 29.04.2021 – Надано для ознайомлення

Стислий зміст законопроєкту


Законопроєктом передбачається виключення профспілок, їх організацій та об'єднань профспілок з кола суб'єктів, які зобов'язані подавати до органів статистики фінансову звітність та бути респондентами цих органів.

Потенційний вплив


Позитиви: –

Намагання привести законодавство, яке регулює діяльність НАБУ, у відповідність до Конституції України і Рішення Конституційного Суду 9-р/2020 та 11-р/2020

Негативи:

 У пояснювальній записці зазначається що положення чинного законодавства щодо подання звітності порушують Конституцію України, Угоди про асоціацію з ЄС та норми міжнародного права. Проте у наведених нормах зазначається про недопущення  втручанням органів державної влади у діяльність профспілок, та не передбачається виключень для подання бухгалтерської звітності профспілками. Подання фінансової звітності профспілками було передбачено усіма редакціями ЗУ « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з 1999 року. 

Подання фінансової звітності не надає державі можливостей для втручання у діяльність профспілок, адже законодавством не передбачається вимог щодо фінансового контролю за коштами профспілок державними органами. Така звітність необхідна виключно для ведення статистики та забезпечення прозорості фінансової діяльності профспілок. 
Подання фінансової звітності здійснюється усіма юридичними особами, у тому числі неприбутковими та благодійними організаціями. Встановлення виключення лише для профспілок призведе до дискримінації таких організацій.

Згідно із ст. 14 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» юридичні особи подають фінансову звітність не лише державним органам, а й трудовим колективам на їх вимогу, та власникам (засновникам). 

Як зазначає Міністерство фінансів України у висновку до повністю ідентичного за текстом законопроекту 5402, фінансова звітність профспілок відповідає вимогам Директиви ЄС про річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язану звітність певних типів підприємств від 26.06.2013 № 2013/34/ЄС, а прийняття законопроекту призведе до зниження рівня якості та прозорості фінансової звітності в Україні.


Висновки:


Законопроєкт в цілому є негативним і категорично не рекомендується до прийняття. Відхилити.

Небезпечні