Watchdoc

Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Національної гвардії України

Дата/номер реєстрації: 1007 від 29.08.2019

Авторський колектив: Зеленський В.О. Президент України

Профільний напрямок: Безпека і оборона
Профільний комітет - Комітет з питань правоохоронної діяльності

Стан розгляду: 
ПУ визначено, як невідкладний
На розгляді в профільному комітеті 

Довідково: 
Висновок Комітету з питань правової політики – Конституції України не суперечить, підтримує.

Висновок Комітету з питань антикорупційної політики – корупціогенних факторів не виявлено.

Висновок Комітету з питань бюджету – вплив на бюджет відсутній.

Висновок Комітету з питань інтеграції України з ЄС - положення є такими, що регулюються національним законодавством країн-членів ЄС та не підпадають під дію міжнародно-правових зобов’язань України перед ЄС.

Висновок ГНЕУ – питання підпорядкування НГ Президенту України підлягає додатковому аналізу Конституційним Судом України 

Короткий опис аналізу змісту законопроекту:


Позитивні аспекти: визначення підпорядкування НГ як військового формування з правоохоронними функціями Президенту України забезпечує виконання вимог статті 106 КУ, якою встановлено, що саме до повноважень ПУ віднесено призначення та звільнення з посад вищого командування військових формувань та здійснення керівництва у сферах національної безпеки і оборони

Наслідки прийняття законопроекту для політичної, соціально-економічної та інших сфер:


Приведення у відповідність до положень КУ повноважень ПУ в частині  призначення та звільнення з посад вищого командування НГ як військового формування, а також здійснення координації діяльності НГ як безпосереднього суб’єкта забезпечення національної безпеки і оборони

Корисні