Watchdoc

Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оціночної діяльності

Дата/номер реєстрації: 5389 від 15.04.2021

Авторський колектив: Ігор Фріс (Слуга народу) 

Профільний напрямок: Галузевий розвиток

Стан розгляду: 19.04.2021 – Надано для ознайомлення

Стислий зміст законопроєкту


Згідно з пояснювальною запискою, законопроект спрямований на реалізацію положень проекту Закону України №5317-1 «Про внесення змін до деяких законів України щодо питань оціночної діяльності». 

Потенційний вплив


Позитиви: 

Зниження податкового навантаження на найманих працівників

Негативи:


1) Пропонується передати права власника Єдиної державної бази звітів про оцінку від ФДМУ до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та/або реалізацію державної політики у сфері електронного урядування (далі - Мінцифри). Таким чином, на Мінцифри буде накладено обов’язок: 

а) затверджувати перелік даних, які вносяться особою до Єдиної бази з метою визначення оціночної вартості об’єкта нерухомості;

б) затверджувати перелік даних про об’єкт нерухомості зі звіту про оцінку, які вносяться суб’єктом оціночної діяльності (оцінювачем) до Єдиної бази з метою реєстрації звіту у Єдиній базі;

в) визначатиме алгоритми встановлення Єдиною базою співставних об’єктів нерухомості;
г) прийматиме рішення про забезпечення рецензування звіту про оцінку у випадку відмови у його реєстрації;

ґ)визначає порядок визначення оціночної вартості нерухомості та об'єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються).

Висновок:


Даний законопроєкт варто розглядати разом із законопроектом №5317-1 «Про внесення змін до деяких законів України щодо питань оціночної діяльності».

Запропоновані зміни в частині передання Мінцифри повноважень щодо адміністрування та розпорядження Єдиною державною базою звітів про оцінку можуть мати наслідком наділення даного міністерства не властивими функціями щодо визначення оціночної вартості нерухомості та об'єктів незавершеного будівництва, прийняття рішення про рецензування звіту про оцінку, тощо. Вважаємо такі зміни потребують доопрацювання аби забезпечити стале функціонування Єдиної державної бази звітів про оцінку та взаємодію всіх заінтересованих органів державної влади.

Також, визначається що власником єдиної бази даних звітів про оцінку, прав інтелектуальної власності на єдину базу даних звітів про оцінку та її програмного забезпечення є держава в особі Мінцифри. Проте, сьогодні така єдина база ведеться ФДМУ, а також виділяються кошти на впровадження сервісу електронного визначення вартості та автоматичного формування електронних довідок про оціночну вартість об’єкта нерухомості. 

Тому заміна власника та розпорядника прав інтелектуальної власності на Єдину базу звітів про оцінку від ФДМУ до Мінцифри може призвести до ускладнень у розробці такого сервісу чи навіть зупинки здійснення дій, пов’язаних із оподаткуванням доходу фізичних осіб – платників податку відповідно до вимог ст. 172 ПКУ.