Watchdoc

Проєкт закону про особливості надання електронних публічних послуг

Дата/номер реєстрації: ;5495 від 14.05.2021

Авторський колектив: Крячко М.В., Клочко А.А., Штепа С.С. та інші

Профільний напрямок: Галузевий розвиток

Стан розгляду: 04.06.2021 – Надано подання Комітету про розгляд

Стислий зміст законопроєкту


Стосується видачі документів дозвільного характеру, ліцензій, послуг, пов’язаних з оформленням державної соціальної допомоги,  послуг, що надаються суб’єктом надання публічної послуги за заявою (зверненням, запитом) суб’єкта звернення або без такого звернення, і спрямована на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків суб’єкта звернення.

Ким: державним органом, органом місцевого самоврядування, їх посадовими особами, державним реєстратором, суб’єктом державної реєстрації, державними, комунальними підприємствами, установами, організаціями та іншими суб’єктами, уповноваженими відповідно до законодавства надавати публічні послуги.

Передбачається визначення правових засад реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання електронних публічних послуг, а також особливостей їх надання.
Вводяться нові терміни, такі як «електронна публічна послуга», «автоматичний режим надання електронної публічної послуги», «комплексна електронна публічна послуга», «система електронної взаємодії електронних ресурсів», «публічна послуга», інших термінів, пов’язаних з наданням (отриманням) електронних публічних послуг, а також встановлюються особливості їх надання.

Також проєктом Закону вносяться зміни до Закону України «Про адміністративні послуги», необхідні для врегулювання питань, пов’язаних з наданням публічних послуг в електронній формі.

Потенційний вплив


Позитиви: 

Передбачається цифровізація всіх процесів. Якщо закон для отримання публічної послуги вимагає подання документів та/або інформації, що міститься в національних електронних інформаційних ресурсах, такі документи та/або інформація не подаються, а у заяві (зверненні, запиті) про надання публічної послуги вказуються відомості, необхідні для надання публічної послуги.

У такому випадку документи та/або інформація, необхідні для надання відповідної публічної послуги, отримуються суб'єктом надання публічної послуги без участі суб’єкта звернення шляхом доступу до відповідних національних електронних інформаційних ресурсів або в автоматичному режимі у порядку електронної інформаційної взаємодії національних електронних інформаційних ресурсів через систему електронної взаємодії цих ресурсів.

У разі якщо закон для отримання публічної послуги вимагає особистого подання суб'єктом звернення заяви (звернення, запиту) та документів в паперовій формі, належним дотриманням цієї вимоги для надання електронних публічних послуг вважається подання таких документів з використанням відповідних національних електронних інформаційних ресурсів. Ідентифікація особи, яка подає такі документи відбувається з використанням електронного підпису.

У разі якщо закон для отримання публічної послуги вимагає подання в паперовій формі документів, що видані особами, які не є суб’єктами надання публічних послуг - подаються електронні копії (скановані копії, фотокопії). 

У разі якщо закон вимагає оформлення результату надання публічної послуги в паперовій формі, для отримання електронних публічних послуг належним дотриманням цієї вимоги вважається оформлення результату надання такої послуги в електронній формі.

Але передбачається, що можуть існувати випадки, у яких суб’єкт надання публічної послуги не може надавати електронні публічні послуги. Вони мають затверджуватися Кабінетом Міністрів України.  

Також запроваджується можливість отримання на надавання комплексної електронної публічної послуги, у результаті якої суб’єкту звернення на підставі однієї заяви (звернення, запиту) на отримання декількох публічних послуг одним або декількома суб’єктами надання публічної послуги або в автоматичному режимі програмними засобами національних електронних інформаційних ресурсів (у тому числі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг) надаються декілька електронних публічних послуг.

Негативи: – 

Висновок:


Законопроєкт в цілому є позитивним. Рекомендовано до прийняття

Корисні