Watchdoc

Проєкт Закону про місцевий референдум

Дата/номер реєстрації: 5512 від 19.05.2021

Авторський колектив: Стефанчук Р. О., Арахамія Д. Г.,Корнієнко О.С. та інші

Профільний напрямок: Державне будівництво

Стан розгляду: 21.05.2021 – Надано для ознайомлення

Стислий зміст законопроєкту


Законопроєкт забезпечує законодавче регулювання конституційного права на участь громадян України в місцевих референдумах (розпочинаючи з 2012 року, в Україні відсутнє законодавче регулювання порядку організації і проведення місцевих референдумів). Законопроєкт визначає коло питань, які можуть бути винесені на місцевий референдум, закріплює обов’язковість результатів місцевого референдуму.


Потенційний вплив


Позитиви: 

Законопроєкт передбачає процедуру проведення місцевих референдумів, які перестали діяти з 2012 року. Основними позитивними новелами є те, що закон містить виключний предметний перелік питань для розгляду на місцевому референдумі. Водночас встановлюється, що не можуть бути предметом місцевого референдуму питання: які є предметом всеукраїнського референдуму, тарифи, місцеві бюджети тощо. Важливою новою рисою проекту є визначення статусу прихильників та опонентів питання місцевого референдуму, їхніх прав та статусу (раніше на референдумах де-факто були лише прихильники).

Негативи: 

В законопроєкті закладена складна процедура ініціювання місцевого референдуму та перевірки його на відповідність закону. Повноваження щодо перевірки законності місцевого референдуму покладені на ЦВК, рішення якої є обов’язкові, якщо вони не оскаржені в судовому порядку (широка дискреція ЦВК створює можливості для зловживань та довільної заборони місцевих референдумів). Порядок утворення ініціативної групи висуває багато дрібних вимог (порядок повідомлення про збори, обрання секретаря, лічильної комісії, складання протоколів і тд.), порушення яких може слугувати в майбутньому підставою для припинення місцевого референдуму. Надмірно бюрократичними є вимоги стосовно реєстрації учасників (прихильників, опонентів) місцевого референдуму, так вимагається подання копій статуту організації, документів, що підтверджують статус організації, рішення зборів, обґрунтування позиції тощо. Небезпечним для ефективності місцевого референдуму є вимога щодо того, аби в ньому взяли участь не менш як 50 відсотків виборців громади, інакше референдум буде вважатись таким, який не відбувався. Так, наприклад, явка на останніх місцевих виборах у 2020 році скала трохи більше 36%, тому встановлення явки для чинності місцевого референдуму на рівні 50% є завеликим.

Висновок:


Законопроект усуває правову прогалину щодо відсутності порядку проведення місцевих референдумів. Ухвалення закону дозволить підвищити участь громадськості в прийнятті рішень, що стосуються місцевого самоврядування.
Корисні