Watchdoc

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Дата/номер реєстрації: 5339 від 06.04.2021

Авторський колектив: Кабінет Міністрів України

Профільний напрямок: Галузевий розвиток

Стан розгляду: 09.04.2021 – Надано для ознайомлення

Стислий зміст законопроєкту


Згідно пояснювальної записки, законопроєкт спрямований на удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, видачі дозволів на викиди, покращення державного регулювання, господарських відносин, зменшення адміністративного тиску на суб’єктів господарювання (далі-СГ) та скорочення їх адміністративних витрат.

Потенційний вплив


Позитиви: –

  1. Конкретизація обов’язку СГ, що вимірювання параметрів викидів забруднюючих речовин здійснюватиметься відповідно до Правил технічної експлуатації установок очистки газу, які затверджуються Міндовкілля та природних ресурсів. 
  2. Скасовано реєстрацію СГ, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для суб'єктів підприємницької діяльності. Це виключить корупційний ризик включення до такого Реєстру. 
  3. Визначення процедури видачі дозволу на викиди: встановлюється 20-денний строк для видачі дозволу; визначається перелік документів необхідних для отримання дозволу на викиди; підстави для анулювання, призупинення, відмови у видачі дозволу, що до цього часу не було визначено в законі. Запроваджується можливість отримання дозволу на викиди для СГ І, ІІ та ІІІ груп також через ЦНАП. Для ІІ та ІІІ груп замість погодження з Міндовкілля встановлюється погодження з його територіальним органом. 
  4. Розширення підстав відповідальності за порушення законодавства у сфері охорони атмосферного повітря: 1) порушення Правил технічної експлуатації установок очистки газу; 2) необґрунтоване недопущення відповідних органів до проведення перевірок СГ.
  5. Передбачення на рівні закону, що Міндовкілля розраховуватиме методику розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Негативи:

  1. Зобов’язати СГ щороку подавати звіти про дотримання умов дозволу на викиди та заходів контролю за дотриманням гранично допустимих викидів забруднюючих речовин. Вбачається сумнівним додаткове запровадження такого звіту, тому що в дозволі на викиди вже зазначаються заходи направлені на скорочення викидів, наприклад визначається періодичність проведення власником дозволу контрольних вимірювань, контроль за додержанням заходів здійснює Держекоінспекція. Крім того, такі підприємства вже подають звітність в рамках післяпроектного моніторингу ОВД.
  2. Накладення обов’язку на СГ вести щоденний облік годин роботи джерел викидів забруднюючих речовин. Нормою не конкретизовано спосіб та форма введення і подання такого обліку. Крім того, така ініціатива здається ускладненою для контролю за її виконанням та несе ризик формального підходу СГ до її виконання.  
  3. Встановлюється, що строк виконання заходів для скорочення викидів забруднюючих речовин, передбачених в дозволів, не може перевищувати 10 р. з дня затвердження таких заходів та не може бути подовжений. Щодо заборони продовження подовження строків для виконання заходів із скорочення викидів, то вбачається ризик зупинення підприємства у разі надання надто короткого строку для виконання таких заходів та відсутності можливості подовження строку за наявності об’єктивних підстав. 
  4. Накладення обов’язку на СГ обладнати місця відбору проб для вимірювання параметрів газопилового потоку для контролю дотримання вимог наданого дозволу на викиди. Для накладення такого обов’язку на СГ необхідно передбачити конкретні вимоги до місць відбору проб, що визначатимуться урядом або Міністерством для того щоб уникнути маніпуляцій під час проведення перевірки контролюючим органом. 
  5. Введення в закон поняття «фонова концентрація забруднюючої речовини в атмосферному повітрі», що означає концентрацію забруднюючої речовини на одиницю об’єму повітря. Порядок визначення величин затверджується Міндовкілля. Фонова концентрація забруднюючих речовин в атмосферному повітрі враховуватиметься у разі проектування, будівництва і реконструкції підприємств та інших об’єктів, які впливають або можуть впливати на стан атмосферного повітря, а також удосконалення існуючих і впровадження нових технологічних процесі та устаткування.  Дане питання вже регулюється санітарними правилами, де визначається фоновий рівень забруднення меж прилеглої житлової забудови, наприклад - Державні санітарні правила і норми розміщення, проектування, будівництва та експлуатації автозаправних станцій (комплексів) або планування та забудови населених пунктів.


Висновки:


Запропоновані зміни дозволять конкретизувати процедуру видачі, призупинення, відмови у видачі дозволу на викиди. Посилення відповідальності за порушення законодавства з охорони атмосферного повітря, зокрема не допуск до перевірки СГ також позитивно впливатиме на контроль за дотриманням природоохоронного законодавства.
Разом з тим накладення на підприємства додаткових обов’язків з подання звітності з метою стимулювання виконання ними природоохоронних заходів не вважається найдоцільнішим варіантом вирішення даної проблеми з огляду на можливість формального підходу до подання такої звітності.

Разом з тим, основними проблеми у спонуканні підприємств дотримуватися виконання заходів із зменшення викидів у атмосферне повітря: мінімальні штрафи за недопуск інспекторів ДЕІ до перевірки та нестача коштів для сплати судового збору у разі судового стягнення нарахованих штрафів. 

Проект закону №3091 від 19.02.2020 «Про державний екологічний контроль» визначає обов’язок СГ допускати інспекторів ДЕІ для перевірки підприємств, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (Ст. 10 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря»). А даний законопроект вносить зміни щодо встановлення відповідальності за необґрунтоване недопущення СГ до проведення перевірок (Ст. 33 «Про охорону атмосферного повітря»). Тому необхідно скоординувати зусилля ініціаторів даних законопроектів щодо створення дієвого механізму допуску до проведення перевірок інспекторів ДЕІ та відповідальності за порушення цього обов’язку.