Watchdoc

Проєкт Закону про внесення змін до КПК щодо забезпечення прав потерпілих у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень проти статевої свободи, недоторканості та домашнього насильства

Дата/номер реєстрації: 4175 від 30.09.2020

Авторський колектив: Констанкевич І.М. ("За майбутнє"), Батенко Т.І. ("За майбутнє") і ще 4 співавтора

Профільний напрямок: Правова політика, профільний комітет - Комітет з питань правоохоронної діяльності

Стан розгляду: 01.10.2020 – направлено на розгляд профільного комітету

Короткий опис аналізу змісту законопроєкту


Законопроєктом пропонується встановити, що у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, а також домашнього насильства допит потерпілого проводиться у присутності психолога, а за необхідності — лікаря. Це ж стосується і проведення слідчих (розшукових) дій.

Позитивні аспекти:

В КПК встановлюються особливості здійснення допиту потерпілого у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості особи і домашнього насильства, що сприятиме забезпеченню права на повагу до людської гідності жертв таких кримінальних правопорушень.

Потенційні ризики:

Запропоновані норми законопроєкту не містять положень щодо права таких осіб вимагати замінити наданого психолога чи лікаря за наявності аргументованих причин про можливу необ’єктивність психолога чи лікаря стосовно самої особи чи подій, які мали місце (наприклад, потерпілій особі достеменно відомо, що психолог/лікар має дружні стосунки з підозрюваним тощо).

Відсутність у запропонованих нормах такого положення створює суттєві ризики зворотного ефекту обов’язковості залучення психолога/лікаря, і погіршення прав потерпілої особи від таких кримінальних правопорушень.

Наслідки прийняття законопроєкту для політичної, соціально-економічної та інших сфер:


Позитивні:

Посилення забезпечення права на повагу до людської гідності потерпілих осіб від кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості особи і домашнього насильства.

Негативні: 

Відсутність права потерпілої особи у запропонованих положеннях законопроекту вимагати зміни психолога/лікаря у разі наявності у неї аргументованих підстав щодо його необ’єктивності створюватиме ризики погіршення прав таких потерпілих осіб.
Корисні Потребують доопрацювання