Watchdoc

Проєкт закону про внесення змін до КК України щодо кримінальної відповідальності за катування

Дата/номер реєстрації: 5336 від 05.04.2021

Авторський колектив: Кабінет Міністрів України

Профільний напрямок: Правова політика

Стан розгляду: 09.04.2021 – Надано для ознайомлення

Стислий зміст законопроєкту


Законопроектом пропонується :

  • (зміни до ст. 49 КК), що звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності не застосовується у разі вчинення представником держави, в тому числі іноземної, катування, відповідальність за яке передбачено частиною третьою статті 127 КК;
  • (зміни до ст. 80) - у разі вчинення представником держави, в тому числі іноземної, катування, відповідальність за яке передбачено частиною третьою статті 127 КК, звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку не застосовується;
  • викласти в новій редакції статтю 127 КК «Катування» встановивши, що катуванням є будь-яка умисна дія спрямована на заподіяння особі сильного фізичного болю чи морального страждання, вчинена з метою примусити її чи іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі, у тому числі отримати інформацію чи зізнання, або з метою покарати її чи іншу особу за дії, скоєні нею або іншою особою чи у скоєнні яких вона або інша особа підозрюється, або з метою залякування чи дискримінації її або інших осіб;
  • встановити кваліфіковані склади катування у ч. 2 і 3 статті 127 КК (у ч. 2 встановити такі обтяжуючі кваліфікуючі ознаки, як катування вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб; у ч. 3 - встановити відповідальність за діяння, передбачене частиною першою або другою цієї статті, вчинене представником держави, в тому числі іноземної).
  • У примітці до ст. 127 передбачається надання визначення поняття «Представник держави», яке застосовуватиметься до цієї статті та ст. 146-1 цього Кодексу;
  • У ст. 146-1 КК виключити примітку, в якій надано визначення поняття «представник держави, в тому числі іноземної», оскільки воно визначатиметься в ст. 127 КК;


Потенційний вплив


Позитиви: 

Законопроєкт забезпечує приведення визначення складу злочину, передбаченого ст. 127 КК (Катування) у відповідність до положень Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10.12.1984 (далі – Конвенція), яка визначає більш широке поняття «катування».
Також, запроваджується спеціальний суб’єкт вчинення цього злочину, який не визначається чинними положеннями статті 127 КК, але передбачений Конвенцією.
Надання (і перенесення) у примітці до ст. 127 КК визначення понять «представник держави» та «представник іноземної держави», яке застосовуватиметься як до ст. 127 так і ст. 146-1 КК забезпечуватиме однакове застосування норм при визначення спеціального суб’єкта вчинення таких злочинів.  

Негативи:

У примітці до ст. 127 КК пропонується встановити, що під представником держави в цій статті та статті 146-1 цього Кодексу слід розуміти службову особу, а також особу або групу осіб, які діють з підбурювання, з відома чи мовчазної згоди держави
В той же час залишається невизначеними у якій формі/яким способом має проявлятися таке підбурювання/з відома/мовчазна згода з боку держави, що може призвести до неоднакового розуміння тих чи інших протиправних дій при їх кваліфікації.

Висновок:


Прийняття законопроекту забезпечуватиме приведення у відповідність положень КК до положень Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують гідність видів поводження та покарання.

Корисні