Watchdoc

Проєкт Закону про внесення зміни до статті 364 КК України щодо уточнення ознак окремих злочинів у сфері службової діяльності

Дата/номер реєстрації: 2621 від 18.12.2019

Авторський колектив: Президент України Зеленський В.О.

Профільний напрямок: Правова політика, профільний комітет - Комітет з питань правоохоронної діяльності

Стан розгляду:
19.05.2020 – прийнято в першому читанні (розгляд за скороченою процедурою)
01.09.2020 – включено до порядку денного (не розглядався)
18.12.2019 – направлено на розгляд профільного комітету
05.02.2020 – висновок Комітету з питань бюджету - законопроект не має впливу на показники бюджетів
10.01.2020 –висновок ГНЕУ - за результатами розгляду у першому читанні законопроєкт може бути прийнятий за основу з врахуванням висловлених зауважень і пропозицій
19.01.2020 – висновок профільного комітету - за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу
29.04.2020 – висновок Комітету з питань антикорупційної політики – відповідає вимогам антикорупційного законодавства
06.05.2020 – висновок Комітету з питань євроінтеграції з ЄС – положення законопроєкту регулюються національним законодавством країн-членів ЄС та не підпадають під дію міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції

Короткий опис аналізу змісту законопроєкту


Позитивні аспекти:

Розмежовується матеріальна і нематеріальна шкода (наслідки) за деякі кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності.

Потенційні ризики:

Зважаючи на те, що законопроєктом пропонується у примітці 3 до статті 364 КК України встановити, що істотна шкода у ст. 364, 364-1, 365, 365-2, 367, якщо вона полягає у завданні матеріальних збитків, вважатиметься така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, а примітка 4 до ст. 364 КК залишається незмінною і передбачає, що у статтях 364- 367 тяжкими наслідками є наслідки, які у двісті п’ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, створюються ризики декриміналізації кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364, ст. 365, ст. 367 КК, якщо йдеться про немайнові наслідки (шкоду).

Наслідки прийняття законопроєкту для політичної, соціально-економічної та інших сфер:


Позитивні:

Забезпечення притягнення до кримінальної відповідальності осіб за вчинення деяких кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, навіть якщо істотна шкода в наслідок цих діянь полягатиме в нематеріальній складовій (наприклад, істотна шкода правам громадянина тощо).

Негативні:

Створюються ризики декриміналізації деяких кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності в частині, якщо йдеться про тяжкі наслідки, які не мають майнового виміру, у разі невнесення відповідних змін і у примітку 4 до статті 364 КК.
Потребують доопрацювання