Watchdoc

Проєкт Закону про внесення змін до КУпАП та КК щодо забезпечення свободи слова, права на інформацію та законодавчих гарантій професійної діяльності

Дата/номер реєстрації: 4224 від 16.10.2020

Авторський колектив: Циба Т.В. ("Слуга народу"), Потураєв М.Р. ("Слуга народу"), Кравчук Є.М. ("Слуга народу") і ще 5 співавторів

Профільний напрямок: Правова політика, профільний комітет – Комітет з питань правоохоронної діяльності

Стан розгляду: 19.10.2020 направлено на розгляд профільного комітету

Короткий опис аналізу змісту законопроєкту


Позитивні аспекти:

  • Пропонується внести зміни до КК України, КУпАП та ЗУ «Про інформацію» в частині щодо забезпечення свободи слова, права на інформацію та законодавчих гарантій професійної діяльності журналістів.

Потенційні ризики:

  • Проєктом пропонується встановити в КУпАП, що вчинення правопорушення з метою порушення права на інформацію є обтяжуючою обставиною. Наразі ст. 35 КУпАП надає вичерпний перелік загальних обставин, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення, який не може бути розширено суб’єктами адміністративної юрисдикції. Встановлення додаткових обтяжуючих обставин по видових приналежностях конкретних видів правопорушень, тобто спеціальних обтяжуючих обставин для конкретного виду правопорушень (наприклад, як запропоновано проєктом щодо порушення права на інформацію) створює ризики значного розширення загального переліку обтяжуючих обставин, який має формуватися на загальних характеристиках вчинення правопорушення (наприклад, продовження протиправної поведінки після вимоги припинити її, вчинення правопорушення повторно тощо).

  • Примітку до ст. 345 1 КК України пропонується доповнити переліком осіб, які для цілей цієї статті прирівнюються до журналістів, а саме: кіно- і телеоператори, режисери та інші працівники засобів масової інформації, якщо вони з необхідності входять до складу творчих груп. Така редакція дозволятиме відносити до «інших працівників ЗМІ» будь-кого, хто присутній під час роботи творчої групи. Такий підхід порушуватиме принцип юридичної визначеності, адже положення КК встановлюють чітко коло осіб, вчинення протиправних дій якими/щодо яких підпадає під його дію.

Наслідки прийняття законопроєкту для політичної, соціально-економічної та інших сфер:


Позитивні:

  • Удосконалення захисту законної професійної діяльності журналістів та інших медіа- учасників, а також посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за вчинення правопорушень стосовно журналістів.

Негативні:

  • Необґрунтоване розширення загального переліку обтяжуючих обставин та порушення принципу юридичної визначеності при встановленні кола осіб, які прирівнюються до журналістів в контексті ст.345 1 КК України.
Потребують доопрацювання