Watchdoc

Зміни до КУпАП щодо посилення відповідальності батьків або осіб, які їх замінюють, за вчинення їх дітьми окремих правопорушень у сферах безпеки дорожнього руху та торгівлі

Дата/номер реєстрації: 5396 від 16.04.2021

Авторський колектив: Неклюдов В.М. (Слуга народу) та інші

Профільний напрямок: Правова політика

Стан розгляду: 20.04.2021 – Надано для ознайомлення

Стислий зміст законопроєкту


Законопроєктом пропонується внести зміни до статей 139 та 160 КУпАП у частині уточнення диспозицій правопорушень та посилення відповідальності батьків або осіб, які їх замінюють, за вчинення їх дітьми цих правопорушень у сферах безпеки дорожнього руху та торгівлі. 

Це сприятиме мінімізації випадків порушення правил дорожнього руху та торгівлі, створення безпечних умов для учасників дорожнього руху, зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод в наслідок таких факторів, встановлення додаткових запобіжників для захисту життя та здоров’я громадян, малолітніх та неповнолітніх дітей.


Потенційний вплив


Позитиви:

Віднесення в ст. 139 КУпАП діяльності малолітніх та неповнолітніх осіб (далі – діти) з торгівлі товарами і надання послуг вздовж/на проїзних частин та створення тим самим перешкод для безпеки дорожнього руху до адміністративних правопорушень та встановлення адміністративної відповідальності за це батьків або осіб, які їх заміняють, таких дітей у виді штрафу або громадськими роботами, сприятиме посиленню забезпечення захисту життя і здоров’я дітей і забезпеченню безпеки дорожнього руху.

Встановлення в окремих частинах ст. 160 КУпАП адміністративної відповідальності за здійснення дітьми торгівлі з рук на вулицях, в дворах, інших невстановлених місцях тощо мінімізуватиме здійснення такої діяльності дітьми. 

Негативи:

Законопроєктом пропонується доповнити ст. 139 КУпАП новими частинами, якими встановити адміністративну відповідальність батьків (або осіб, які їх заміняють) за створення перешкод для дорожнього руху дітьми. 

В той же час, пропонована редакція порушує принцип правової визначеності, оскільки не визначає конкретний перелік дій чи їх ознаки, що може до унеможливлення притягнення до адміністративної відповідальності за такі правопорушення.   

Також, з огляду на зміст (предмет регулювання) статті, до якої пропонується внести зміни, доцільно пропоновані зміни винести в окрему статтю в КУпАП.  

Крім того, залишається поза увагою питання адміністративної відповідальності батьків (або осіб, які їх замінюють), якщо дитина це робить за їх відома або якщо вони самі безпосередньо їх до цього примушують. 

Останнє також стосується і пропонованих змін до ст. 160 КУпАП в частині встановлення адміністративної відповідальності за  здійснення дітьми торгівлі з рук на вулицях, в дворах, інших невстановлених місцях тощо.


Висновок:


З точки зору техніко-юридичного викладення законопроєкт потребує доопрацювання. З точки зору необхідності прийняття позиція нейтральна – на розсуд законодавців. Доцільність його прийняття необхідно обґрунтувати. 

Потребують доопрацювання