Watchdoc

Про внесення змін до КУпАП
 щодо використання електронних доказів

Дата/номер реєстрації: 5060 від 12.02.2021

Авторський колектив: Маслов Д.В. та 8 інших депутатів

Профільний напрямок: Правова політика

Стан розгляду: 16.02.2021–Надано для ознайомлення

Стислий зміст законопроєкту


Внесення змін до КУпАП щодо забезпечення врегулювання на законодавчому рівні питання використання електронних доказів у справах про адміністративні правопорушення

Потенційний вплив


Позитиви:


Забезпечення правового врегулювання питання використання електронних доказів у справах про адміністративні правопорушення, зокрема визначення терміну «електронні докази в рамках КУпАП, підстав для вилучення та порядок використання таких електронних доказів тощо.

Негативи:

1.Законопроєктом не врегульовано питання можливості використання електронних копій інформації в електронній (цифровій) формі, зокрема у випадках необхідності вилучення такої інформації для забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення, однак якщо таке вилучення фактично неможливе чи вилучення всього технічного носія інформації/матеріального об’єкту, на якому розміщена відповідна електронна інформація, є недоцільним (наприклад, матеріальний об’єкт, на якому збережена електронна інформація є складовою систему і вилучення цього об’єкту призведе до повної зупинки системи тощо). Відсутність можливості виготовлення в установленому порядку уповноваженими на те відповідними посадовими особами копії інформації в електронній (цифровій) формі, може створювати ризики зловживань під час вирішення питання вилучення об’єктів, на яких розміщена інформація в електронній (цифровій) формі.

Також, відповідно, поза увагою залишено питання можливості визнання судом копії електронного доказу як оригіналу, якщо він буде відповідно оформлений уповноваженою на те посадовою особою, можливості надання особою копії електронного доказу (наприклад, якщо він буде завірений у установленому порядку ЕПЦ). 

2. Не врегульовано питання забезпечення збереження інформації (недопущення розголошення даних) в електронному вигляді, якщо вона також розміщена на технічному носії інформації, в мультимедійних файлах, базах даних тощо, які були вилучені для забезпечення провадження про інше адміністративне правопорушення. Це створює ризики зловживань під час вилучення інформації в електронному (цифровому) форматі та ризики розголошення конфіденційної/службової інформації, персональних даних тощо.

Висновки:


Запропонованим законопроєктом не врегульовані всі питання щодо запровадження використання електронних доказів у справах про адміністративні правопорушення, що створює ризики зловживань та розголошення даних. 

Корисні Потребують доопрацювання