Watchdoc

Зміни до деяких ЗУ щодо встановлення сприятливих умов для товаровиробників при реалізації харчових продуктів.


Дата/номер реєстрації: 6068 від 16.09.2021

Авторський колектив: Соломчук Д.М, Заблоцький М.Б, Аллахвердієва І. В. та інші.
Профільний напрямок: Економічний розвиток

Стан розгляду:Потребує доопрацювань.Стислий зміст законопроєкту


Законопроєктом пропонується розширити та доповнити повноваження Центрального органу виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, а також:

  • встановити «Вимоги до договорів купівлі-продажу (поставки) харчових продуктів, договорів про торговельне співробітництво»;
  • ввести обмеження на сумарний обсяг усіх виплат постачальником харчових продуктів на користь торгових мереж (включаючи як плату за придбання товарів, так і плату за просування товарів);
  • змінами до статті 6 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продуктитваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» передбачено надання ЦОВВ, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та у сфері ветеринарної медицини, повноважень  на здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері торгівлі та послуг, правил торгівлі харчовими продуктами, а також за повнотою і своєчасністю розрахунків за поставлену таким суб’єктам харчову продукцію;
  • ЗУ «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» доповнити позначенням термінів: суб'єкт торговельної діяльності, торгова потужність, харчовий продукт, який швидко псується.
Потенційний вплив


Позитиви:

Відсутні.

Негативи:

Законопроєкт передбачає встановлення на рівні закону розширених вимог до умов договору між суб’єктами господарювання. 
Також законопроєкт робить можливим втручання держави у договірні відносини між суб’єктами, надаючи можливість контролю та перевірки дотримання умов договорів. 
Це суперечить базовим засадам свободи підприємницької діяльності та свободи ринку. Є підстави вважати, що такими важелями будуть намагатися використовувати механізми державного регулювання на користь окремих кишенькових постачальників. 

Висновок: 
Зважаючи на пріоритетність дерегуляції для бізнесу, а не зміцнення позицій жорсткого регулювання бізнесу, законопроєкт не може бути рекомендований до прийняття у своєму теперішньому вигляді. 
Законопроєкт суперечить принципам свободи підприємницької діяльності та містить корупційні ризики. Потребує суттєвих доопрацювань.  Потребують доопрацювання