Watchdoc

Зміни до КУпАП щодо порушення встановленого режиму зон санітарної охорони водних об’єктів

Дата/номер реєстрації: 5594 від 01.06.2021

Авторський колектив: Пивоваров Є.П. (Слуга народу)

Профільний напрямок: Правова політика

Стан розгляду: 03.06.2021 – Надано для ознайомлення

Стислий зміст законопроєкту


Законопроєктом  передбачається внести зміни до статей 59, 60, 61 та 255 КУпАП, якими збільшуються  розміри штрафів за порушення правил охорони водних ресурсів та порушення правил водокористування, виводяться в окремий склад правопорушення щодо порушення встановленого режиму зон санітарної охорони водних об’єктів та нездійснення засобами вимірювальної техніки обліку збору та використання вод, контролю за якістю і кількістю скинутих у водні об’єкти зворотних вод і забруднюючих речовин та за якістю води на водних об’єктах, визначити компетенції відповідних посадових осіб щодо складення адмінпротоколів.

Потенційний вплив


Позитиви: 

Як слідує з пояснювальної записки, прийняття законопроєкту забезпечить захист водних об’єктів та їх зон санітарної охорони, що своєю чергою позитивно вплине на якість водних ресурсів в Україні.

Негативи: 

1) законопроєктом пропонується доповнити ст. 59 КУпАП новою частиною, якою встановити адмінвідповідальність у вигляді штрафу для громадян у розмірі від 5100 грн до 8500 грн. та для посадових осіб від 10200 грн до 17000грн. за порушення встановленого режиму зон санітарної охорони водних об’єктів. В той же час, залишається незмінною редакція частини першої цієї ж статті, якою вже встановлено  адмінвідповідальність за, зокрема, порушення водоохоронного та санітарного режиму на водних об’єктах. При цьому, слід зазначити, що згідно пропонованих змін до санкцій, передбачається встановити такі ж розміри штрафів як і згідно з новою частиною цієї статті КУпАП. 

Зазначене може призвести до необмеженості трактування у правозастосовній практиці вказаних положень та створюватиме ризики корупційних зловживань при визначенні кваліфікації правопорушення (за відповідною частиною). 
Це ж стосується і пропонованих змін до ст. 60 КУпАП.

2) законопроєктом передбачається внести зміни до ст. 255 КУпАП, згідно яких уповноваженим на те посадовим особам органів внутрішніх справ (Національної поліції) надається право на складення протоколів про адмінправопорушення, передбачені ст.ст. 59 (Порушення правил охорони водних ресурсів), 60 (Порушення правил водокористування), 61 (Пошкодження гідротехнічних об’єктів, споруд і пристроїв, порушення правил їх експлуатації), власникам підприємств, установ, організацій – за ст. 59-60 КУпАП, громадським інспекторам – ст. 59-61 КУпАП.

При цьому, наразі ст. 242-1 КУпАП встановлено, що розгляд справ про адмінправопорушення, передбачені, зокрема статтями 59-77-1 КУпАП відноситься саме до повноважень ц.о.в.в., що реалізує державну політику із здійснення держнагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

Також, згідно із ст. 20-2 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» до компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері охорони навколишнього природного середовища належить:  організація і здійснення у межах компетенції державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства, зокрема, про охорону і раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів та відповідно, складання протоколів про адміністративні правопорушення та розгляд справ про адміністративні правопорушення, накладення адміністративних стягнень у випадках, передбачених законом.

Висновок:


Може призвести до необмеженості трактування у правозастосовній практиці пропонованих законопроєктом положень та створюватиме ризики корупційних зловживань при визначенні кваліфікації правопорушення; не узгоджується з положеннями ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища»
Потребують доопрацювання Небезпечні