Watchdoc

Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" (щодо уточнення окремих положень)

Дата/номер реєстрації: 4137 від 21.09.2020 від 01.09.2020

Авторський колектив: Стефанчук Р.О. ("Слуга народу")

Профільний напрямок: Правова політика, профільний комітет - Комітет з питань антикорупційної політики

Стан розгляду: 22.09.2020 направлено на розгляд профільного комітету

Короткий опис аналізу змісту законопроєкту


Позитивні аспекти: 

  • Встановлюється обов’язкове декларування для керівників юридичних осіб публічного права та їх заступників, членів органів управління господарських товариств, у тому числі акціонерних, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо чи опосередковано належать державі;
  • Визначаються строки здійснення декларування для осіб, яких у зв’язку зі змінами до ЗУ Про запобігання корупції, буде віднесено до суб’єктів декларування.

Потенційні ризики:

Законопроєктом пропонується встановити обов’язок НАЗК надавати індивідуальні роз’яснення за зверненнями суб’єктів, на яких поширюється дія цього Закону щодо застосування положень антикорупційного законодавства. Разом з цим, в законопроєкті відсутні положення, які б визначали відповідний порядок надання таких роз’яснень чи наділення керівника органу повноваженнями щодо їх визначення, що створює ризики унеможливлення реалізації цієї норми у разі її прийняття.

Наслідки прийняття законопроєкту для політичної, соціально-економічної та інших сфер:


Позитивні: 

  • Удосконалення процедури декларування особами, яких буде віднесено до суб’єктів декларування у зв’язку з внесенням змін Закону України «Про запобігання корупції»;
  • Підвищення прозорості діяльності юридичних осіб публічного права, органів управління господарських товариств, у тому числі акціонерних, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо чи опосередковано належать державі

Негативні:

Відсутність механізму реалізації положень щодо надання індивідуальних роз’яснень призведе до унеможливлення реалізації норми.
Потребують доопрацювання