Watchdoc

Проєкт закону про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу НАБУ у відповідність до вимог Конституції України

Дата/номер реєстрації: 5459-1 від 13.05.2021

Авторський колектив: Арахамія Д. Г. (Слуга народу), Корнієнко О. С. (Слуга народу), Радіна А. О. (Слуга народу) Іонушас С. К. (Слуга народу)

Профільний напрямок: Правова політика

Стан розгляду: 21.05.2021 – Прийнято за основу із скороч. строку підготовки

Стислий зміст законопроєкту


Законопроєктом  передбачається усунення суперечностей між Конституцією України та Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України», а також на пов’язане з цим забезпечення гарантій незалежності для Національного бюро. 

Потенційний вплив


Позитиви: 

У порівнянні з 5459 прибираються повноваження РНБО делегувати 3-ох осіб до складу Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро України.

Негативи:

1. В тексті законопроєкту присутня описка. В Прикінцевих та перехідних положеннях в п.4 розділу 3 вказано: «Установити, що з дня набрання чинності цим Законом Національне антикорупційне бюро України набуває статусу центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, що не потребує не потребує проведення процедур»

2. В Конституції України не згадується НАБУ, як ЦОВВ зі спеціальним статусом, що може бути приводом для звернення до Конституційного Суду України і повторенням історії з призначенням голови НАБУ.

3. Посилюється вплив Кабінету Міністрів України на НАБУ. В ч.6, ст. 21, Закону України «Про Кабінет Міністрів України» зазначається, що КМУ може скасовувати акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині.

4. Стає можливим запуск КМУ ліквідації/реорганізації НАБУ відповідно до процедури, визначеної у постанові КМУ №1074 від 20 жовтня 2011 року. 

Висновок:


Ідея законопроєкту є позитивною, особливо з огляду на необхідність врегулювання статусу та інших питань, пов’язаних із функціонуванням НАБУ. Законопроєкт потребує певного доопрацювання.

Потребують доопрацювання