Watchdoc

Проєкт Закону про внесення змін до КПК України та КУпАП щодо підвищення ефективності протидії кібератакам

Дата/номер реєстрації:#4003 від 01.09.2020

Авторський колектив: Монастирський Д.А., Мінько С.А., Бакумов С.О. та 9 інших депутатів.

Профільний напрямок: Правова політика

Стан розгляду:11.01.2021 – Надано подання Комітету про розгляд

Стислий зміст законопроєкту


Проєктом Закону пропонується внести зміни до статей 36, 40, 41, 110 розділу ІІ КПК України (шляхом внесення змін до статей 131, 159, 162, доповнення статтями 1641, 1651 та главою 151 «Термінове збереження інформації»), статей 236, 303 КПК України, статей 221, 255 КУпАП, статті 7 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», статті 39 Закону України «Про телекомунікації», а також доповнити КУпАП новою статтею 18514 «Невиконання законної постанови прокурора, слідчого про термінове збереження інформації, про тимчасовий доступ до терміново збереженої інформації».

Потенційний вплив


Позитиви:

Відсутні.

Негативи:

Вводиться процесуальна можливість тимчасового доступу до терміново збереженої інформації фактично без судового контролю, який може призвести до зловживань з боку органів правопорядку та прокуратури. Крім того, законопроектом пропонується, по суті, частково повернути прокуратурі функцію досудового слідства, надавши можливість самостійно виконувати процесуальні дії з тимчасового доступу до термінової інформації. Також надано не передбачені Законом України “Про оперативно-розшукову діяльність” повноваження по здійсненню заходів забезпечення кримінального провадження. Вводиться обов'язки для операторів телекомунікацій по збереженню широкого спектру інформації впродовж 12 місяців без належного обгрунтування підстав, мети такого збору, що може вважатись непропорційним втручанням в право на повагу приватності в розумінні статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Висновок: 


Потребує доопрацювання з точки зору введення незалежного судового контролю за тимчасовим доступом до терміново збереженої інформації, приведенням у відповідність до чинного законодавства України повноважень прокурорів та оперативних підрозділів в ході доступу до терміново збереженої інформації, а також деталізації мети та підстав збору операторами телекомунікацій  
Небезпечні