Watchdoc

Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо розширення переліку близьких осіб

Дата/номер реєстрації:4294 від 30.10.2020

Авторський колектив: Жмеренецький О.С. ("Слуга народу")

Профільний напрямок: Правова політика, Профільний комітет - Комітет з питань антикорупційної політики

Стан розгляду: 03.11.2020 направлено на розгляд профільного комітету

Короткий опис аналізу змісту законопроєкту


Позитивні аспекти: –

Потенційні ризики:

Проєктом пропонується термін «близькі особи» в ЗУ «Про запобігання корупції» доповнити поняттям «цивільний партнер», відповідно визначити, що під цивільним партнером слід розуміти фізичну особу, не залежно від статі, яка проживає, або веде спільне господарство з суб’єктом декларування, але не є членом його сім’ї.

При цьому, також пропонується встановити, що у разі загибелі (смерті) Голови НАЗК чи його заступника під час виконання ними службових обов’язків, у разі відсутності у них сім’ї, їх цивільним партнерам виплачуватиметься одноразова грошова допомога. 
Запропоновані зміни жодним чином не забезпечують досягненню мети, визначеній у пояснювальній записці до законопроекту, створюють ризики порушення визначеності  ясності і  недвозначності  правової норми,  оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування,  не виключає необмеженості трактування у  правозастосовній  практиці і може призвести до зловживань з боку суб’єктів декларування.

Конструкція Закону на даний час передбачає зобов’язання включення суб’єктами декларування відомостей про майно і т.д. будь-яких осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом декларування (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.
Цих осіб Закон відносить до складу членів сім’ї суб’єкта декларування, а члени сім’ї відповідно входять до поняття «близькі особи».

Також, слід зазначити, що в теорії існують декілька видів партнерства, наприклад діловий партнер.

Щодо пропозиції встановити, що у разі загибелі (смерті) Голови НАЗК чи його заступника під час виконання ними службових обов’язків, у разі відсутності у них сім’ї, їх цивільним партнерам виплачуватиметься одноразова грошова допомога слід також зазначити, що з огляду на цивільне законодавство та Сімейний кодекс   юридичні такі цивільні партнери не матимуть права на отримання такої одноразової грошової допомоги, якщо вони не будуть мати офіційний статус члена сім’ї Голови НАЗК чи його заступника. 

Наслідки прийняття законопроєкту для політичної, соціально-економічної та інших сфер:


Позитивні: –

Негативні:

  • Законопроект не забезпечує  досягнення мети, визначеній у пояснювальній записці до законопроекту;
  • Створюються ризики порушення визначеності  ясності і  недвозначності  правової норми,  оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування,  не виключає необмеженості трактування у  правозастосовній  практиці і може призвести до зловживань з боку суб’єктів декларування.
  • Безпідставно розширює коло осіб, яким може бути виплачена одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті) Голови НАЗК чи його заступника під час виконання ними службових обов’язків, у випадку відсутності у них сім’ї.
Небезпечні