Watchdoc

Проєкт Закону про громадський нагляд

Дата/номер реєстрації: 5621 від 04.06.2021

Авторський колектив: Королевська Н.Ю., Солод Ю.В., Мороз В.В.

Профільний напрямок: Правова політика

Стан розгляду: 08.06.2021 – Надано для ознайомлення

Стислий зміст законопроєкту


Суть проєкту закону полягає у створенні нового інституту громадського контролю: громадський нагляд. Під громадським наглядом пропонується визначити суспільну діяльність громадських об’єднань, предметом якої є здійснення нагляду за відповідністю діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб Конституції України, законам України, іншим нормативно-правовим актам та за дотриманням ними державної дисципліни.

Потенційний вплив


Позитиви: –

Негативи: 

Законом пропонується створити позасудовий механізм впливу на рішення органів державної влади. Громадські організації отримують права складати акти перевірки (рішень або дій) органів влади. Такі акти будуть обов’язковими для виконання. Це суперечить положенням Конституції та принципу урядової автономії. За стандартами Ради Європи громадський контроль, слухання або публічні обговорення (інструменти громадського контролю) не можуть мати обов’язковий характер.

Висновок:


Негативний законопроєкт. Зміни, запропоновані новим проєктом закону, матимуть негативний вплив на ситуацію з верховенством права та правовою визначеністю. Автори пропонують утворити новий штучний інститут громадського контролю, в якому відсутня необхідність (як юридична, так і політична, так і соціальна). 
Небезпечні