Watchdoc

Зміни до ЗУ "Про оцінку впливу на довкілля" стосовно удосконалення процедури оцінки впливу на довкілля

Дата/номер реєстрації: 5766 від 14.07.2021

Авторський колектив: Бондаренко О. В. та інші

Профільний напрямок: Галузевий розвиток

Стан розгляду: 16.07.2021 – Надано для ознайомлення

Стислий зміст законопроєкту


Законопроєкт передбачає зміни в правовому регулюванні в частині здійснення процедури оцінки впливу на довкілля. 

Насамперед:

-  встановлюється виключно електронна форма обміну документами між суб'єктами оцінки впливу на довкілля;
-  надається можливість доопрацювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
-  встановлюються підстави для відмови у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля; 
-  передбачається обов’язковість  оприлюднення  у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля рішення про відмову у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля;
-  доповнення Закону новою статтею 63 щодо розгляду суб’єктом господарювання повідомлення про необхідність надання додаткової інформації до звіту з оцінки впливу на довкілля;

внесення змін до статті 4 чинного Закону, якими передбачається збільшення строку з трьох до п’яти робочих днів для оприлюднення суб’єктом господарювання документів для громадськості. 


Потенційний вплив


Позитиви: 

Стаття 3-1 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» в редакції проєкту передбачає встановлення виключно електронної форми обміну документами (їх надсилання та отримання) між суб'єктами оцінки впливу на довкілля через електронний кабінет Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля або через інтегровані з ним інформаційні системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Такий крок був би сприятливим для раціоналізації взаємодії між відповідними суб'єктами та мінімізації ризиків будь-яких зловживань, у тому числі, корупційних. 

Разом з тим пропозиції, викладені в проєкті щодо критеріїв недопустимості планованої діяльності з точки зору проектних рішень та екологічних наслідків, частково уточнено, порівняно з чинними положеннями, що могло б справити позитивний вплив на прогнозованість процедури для заінтересованих суб'єктів. 

Негативи: 

Переважна більшість пропонованих  проєктом положень зумовлюють зростання корупційних ризиків у взаємовідносинах між суб'єктами господарювання та уповноваженими державними органами, створюючи надмірні перешкоди для провадження доброчесної господарської діяльності.

Зокрема, критерії недопустимості провадження окремих видів діяльності пропонується встановити без дотримання принципу правової визначеності, що може тягнути за собою як ускладення правозастосування суб'єктами господарювання, так і розширення можливостей зловживань з боку уповноважених органів та їх посадових осіб. 

Поряд з цим, суб'єктами законодавчої ініціативи пропонується встановити механізм подання додаткової інформації до звіту з оцінки впливу на довкілля, чому присвячено ст.ст. 6-1 – 6-3 Закону в редакції проєкту. 

Так, уповноважений орган наділяється правом витребувати в суб'єкта господарювання додаткову інформацію у разі, якщо в результаті попередньої оцінки такого звіту виявлено недостатність наданої інформації, що, нібито, унеможливлює ухвалення таким органом остаточного рішення щодо оцінки впливу на довкілля. 

Водночас, зважаючи на відсутність чіткого унормування випадків, в яких допускається витребування додаткової інформації, відсутність законодавчого унормування вичерпного переліку документів, які в такому випадку підлягають наданню в рамках відповідної процедури, а так само беручи до уваги надмірне розширення видів інформації, яка може вимагатися у кожному з випадків, у поєднанні з широким використанням оціночних понять та категорій, що не сприяють підвищенню прогнозованості для суб'єкта господарювання дій та рішень уповноважених органів та посадових осіб, проєкт у цілому  характеризується підвищеним рівнем корупційних ризиків та не може бути рекомендованим для підтримання з метою недопущення їх практичної реалізації. 

Висновок:

Негативний законопроєкт.
Небезпечні