Watchdoc

Зміни до КУпАП щодо посилення відповідальності за подання академічних текстів отриманих від інших фізичних чи юридичних осіб, як власних результатів навчальної та наукової діяльності

Дата/номер реєстрації: 5532 від 21.05.2021

Авторський колектив: Лукашев О.А. (ОП «За життя») та інші співавтори 

Профільний напрямок: Правова політика

Стан розгляду: 24.05.2021– Надано для ознайомлення

Стислий зміст законопроєкту


Законопроєктом передбачається внести зміни до КУпАП, доповнивши його новою ст. 51-5, якою передбачити адмінвідповідальність у вигляді штрафу від 50 до 300 н.м.д.г. за подання академічних текстів отриманих від інших фізичних чи юридичних осіб, як власних результатів навчальної та наукової діяльності. А за повторне, протягом року, вчинення такого правопорушення – штраф у розмірі від 500 до 1000 н.м.д.г.

Потенційний вплив


Позитиви: 

Як слідує з пояснювальної записки авторів законопроєкту, пропоновані зміни забезпечуватимуть посилення боротьби з непоодинокими фактами академічної недоброчесності. 

Негативи: 

Законопроєктом пропонується доповнити КУпАП новою ст. 51-5, якою встановити адміністративну відповідальність за подання академічних текстів отриманих від інших фізичних чи юридичних осіб, як власних результатів навчальної та наукової діяльності.

Слід зазначити, що суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти визначаються ЗУ «Про освіту». При цьому, як і у вказаному Законі , так і в пропонованих змінах не надається визначення терміну «академічний плагіат», що порушує принцип правової визначеності та створюватиме ризики унеможливлення притягнення винних осіб до пропонованої відповідальності.

Натомість вказаний Закон (ст. 42) визначає, що оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства є академічним плагіатом. 

Тобто фактично пропонований законопроєктом зміст адміністративного правопорушення підпадає під визначення терміну «академічний плагіат».

Більш того, викликає сумнів склад пропонованого адміністративного правопорушення, який передбачає подання академічних текстів отриманих від інших фізичних і юридичних осіб, як своїх. Це створюватиме ризики  унеможливлюватиме доведення факту вчинення адміністративного правопорушення, оскільки відсутній буде юридичний факт підтвердження такого «отримання» від фізичної чи юридичної особи академічного тексту.

Висновок:


Законопроєкт потребує узгодження із ЗУ «Про освіту». 
Пропонована редакція змін створює ризики унеможливлюватиме доведення факту вчинення адміністративного правопорушення
Потребують доопрацювання Небезпечні