Watchdoc

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку ресурсної бази низьковуглецевої енергетики

Дата/номер реєстрації: 5390 від 16.04.2021

Авторський колектив: Семінський О.В. (Слуга Народу), Горобець О.С. (Слуга Народу) та ще 9 депутатів

Профільний напрямок: Природокористування

Стан розгляду: 20.04.2021 – Надано для ознайомлення

Стислий зміст законопроєкту


Проєкт закону розроблений з метою вдосконалення нормативно-правового регулювання питань, пов’язаних з укладенням та виконанням угод про розподіл продукції, в тому числі щодо повного циклу пошуку, видобутку та переробки корисних копалин. 

Проєкт направлений на вдосконалення законодавства щодо користування надрами, в тому числі на умовах угод про розподіл продукції, створення умов для стимулювання видобутку з подальшою переробкою твердих корисних копалин, комплексної розробки покладів надр, підвищення прозорості проведення конкурсів та оцінки заявок учасників, належного та своєчасного виконання положень укладених угод тощо.


Потенційний вплив


Позитиви: 

Більшість пропозицій законопроекту носять позитивний характер. Зокрема, щодо видалення згадки про конкурси з ЗУ «Про нафту і газ», щодо скасування необхідності здійснення ОВД при отриманні спец.дозволу за результатами укладення угоди про розподіл продукції, якщо ОВД вже здійснювалось при укладенні такої угоди, уточнення механізму зупинки Кабінетом Міністрів угод про розподіл продукції.

Негативи:

  1. Запропонований перелік підстав для укладення угоди про розподіл продукції сприятиме заміщенню винесення ділянок надр на аукціон укладенням угоди про розподіл продукції, процедура якої передбачає конкурс який є менш прозорим та містить суб’єктивні критерії. Запропоновані зміни до ст. 6 ЗУ «Про угоди про розподіл продукції» (Далі – ЗУ «Про УРП») , якими вносяться відповідні зміни доцільно відхилити та залишити зазначену статтю у чинній редакції.
  2. Пропозиція щодо прийняття рішення про укладення угоди про розподіл продукції без конкурсу Міжвідомчою комісією замість Кабінету Міністрів України (далі КМУ) містить корупційні ризики, адже залучення Кабінету Міністрів створює додатковий контроль та запобігає корупції. 
  3. Законопроєктом передбачається що при подані заяви на участь у конкурсі з укладення угоди про розподіл продукції  має зазначатися мінімальний (гарантований) обсягу інвестицій, а також інформацію про фінансову спроможність здійснити заявлені інвестиції, підтверджену документально. Доцільно було б визначити що така фінансова спроможність підтверджується безвідкличною банківської гарантією чи іншою формою забезпечення, як це передбачено у ст. 15 ЗУ «Про концесію» 
  4. Серед критеріїв визначення переможця конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції запроваджується критерій «забезпечення використання товарів, робіт і послуг українського походження та українського персоналу». Разом з тим не передбачається як буде визначатися та підтверджуватися українське походження товарів та послуг, що строює підґрунтя для зловживань.
  5. Законопроєктом зазначається що КМУ може встановити додаткові, не передбачені законом, критерії визначення переможця конкурсу про розподіл продукції. Таке положення потенційно корупціогенне та має бути видалено.
  6. Запропоноване визначення аукціону не відповідає вже існуючому визначенню у ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна» та Постанови КМУ № 993 «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами», та по суті об’єднує визначення аукціону та системи електронних торгів, чим створює правову невизначеність. Доцільно уніфікувати терміни.
  7. Змінами до ч.5 ст. 17 ЗУ «Про УРП» передбачено, що угодами про розподіл продукції може передбачати видобуток супутніх корисних копалин, що включаються до складу виробленої продукції. Необхідно передбачити, що видобуток таких супутніх корисних копалин можливий лише за умови зазначення цих корисних копалин у спеціальному дозволі.
  8. Зміни визначення користувачів надр не передбачають обмеження для осіб, на яких накладено санкції. Доцільно передбачити відповідні обмеження таким чином, як зазначено у змінах до відповідних статей законопроекту 4187-д.
  9. Введення «наскрізної ліцензії» доцільно здійснювати замість ліцензії на геологічне вивчення, так як це передбачено у законопроекті 4187-д 
  10. Законопроєкт передбачає ряд системних змін до ЗУ «Про УРП», проте не передбачає змін про розкриття таких угод відповідно до нових стандартів Ініціативи прозорості видобувних галузей (ІПВГ) до якої приєдналася Україна. Доцільно передбачити такі зміни.


Висновок:


Законопроєкт необхідно доопрацювати для усунення корупціогенних чинників.
Потребують доопрацювання