Watchdoc

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування

Дата/номер реєстрації: 4187 від 05.10.2020

Авторський колектив: Павло Якименко ("Слуга народу"), Олександр Маріковський ("Слуга народу"), Андрій Задорожний ("Слуга народу") та ще 33 депутати

Профільний напрямок: Комітет з питань екологічної політики та природокористування

Стан розгляду: 
07.10.2020 – Надано для ознайомлення
06.10.2020 – Направлено на розгляд Комітету
05.10.2020 – Передано на розгляд керівництву
05.10.2020 – Одержано Верховною Радою

Короткий опис аналізу змісту законопроєкту


Позитивні аспекти: –

Потенційні ризики:

 • Законопроєкт не містить норм, які б регулювали порядок проведення електронного аукціону.

Порядок проведення електронного аукціону й далі буде визначатися лише підзаконними актами. Залишаються погодження при проведенні аукціонів від Міндовкілля, органів місцевого самоврядування, Держпраці та ін, що створює корупційні ризики та додатковий адміністративний тиск. Згідно з чинним порядком, при проведенні електронних аукціонів визначені строки прийняття до розгляду заяви і строки прийняття рішення про підготовку до аукціону, визначений термін проведення аукціону з дати оголошення про проведення аукціону, однак відсутній граничний строк від прийняття рішення про підготовку до аукціону і до оголошення про проведення аукціону. В результаті така підготовка затягується на невизначений строк без можливості ефективно оскаржити бездіяльність органу, що організовує аукціон. Законопроєкт не вирішує зазначену проблему.

 • Стаття 9. Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки Крим у сфері регулювання гірничих відносин
 • Стаття 9 -1 . Компетенція обласних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері регулювання гірничих відносин

Повноваження органів місцевого самоврядування в наданні надр у користування, на практиці, є одним з основних джерел корупції у галузі. Проєктом закону передбачається забрати у органів місцевого самоврядування право надавати надра у користування, проте залишаються їх повноваження у здійсненні контролю за надрокористуванням та припинення права на користування ділянкою надр.

 • Стаття 13. Користувачі надр

Користувачами надр можуть бути підприємства, установи, організації, громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи, крім фізичних та/або юридичних осіб, кінцевих бенефіціарів таких осіб, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції».

Користувачами надр на умовах угод про розподіл продукції можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, юридичні особи України або інших держав, об'єднання юридичних осіб, створені в Україні чи за межами України (інвестори), що відповідають вимогам законодавства України, крім фізичних та/або юридичних осіб, кінцевих бенефіціарів таких осіб, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції». Об'єднання юридичних осіб, що не є юридичною особою може бути користувачем надр відповідно до угоди про розподіл продукції за умови, що учасники такого об'єднання несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, передбаченими угодою про розподіл продукції.

Користувачами надр не можуть бути: юридичні особи, фізичні особи, об’єднання юридичних осіб, що не є юридичною особою, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції»; юридичні особи до кінцевих бенефіціарів яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції».

У ст. 13 у надрокористуванні обмежуються лише фізичні та/або юридичні особи до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції». Таке обмеження не має змісту, адже й так передбачено Законом України «Про санкції». В інтересах забезпечення національної безпеки України необхідно передбачити обмеження у надрокористуванні для громадян держави-агресора або юридичних осіб, які зареєстровані на території держави- агресора, юридичних осіб кінцевим бенефіціаром яких є громадяни держави-агресора незалежно від того, чи застосовані до них обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції»

 • Стаття 14. Види користування надрами

Надра надаються у користування для:
...геологічного вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промисловою розробкою родовищ).

Чинним законодавством передбачено окремий тип спеціального дозволу для вивчення та розробки бурштиноносних надр (наскрізна ліцензія для бурштину), для якої встановлюються обмеження строків (до 5 років) та площі (до 10 гектарів). Законопроєктом пропонується скасувати такі обмеження та надавати бурштиноносні надра на загальних підставах, що створює корупційні ризики.

 • Стаття 15-1. Оцінка впливу на довкілля

Провадження планованої діяльності з видобування корисних копалин, передбаченої Законом України "Про оцінку впливу на довкілля", на ділянках бурштиноносних надр, що розміщені на порушених земельних ділянках відповідно до переліку та координат, визначених Кабінетом Міністрів України передбачає затвердження проєктної документації щодо проведення рекультивації відповідної земельної ділянки у встановленому законодавством порядку та не підлягає обов’язковій оцінці впливу на довкілля.

Створюються корупційні ризики уникнення проведення ОВД для видобутку бурштину шляхом визнання земель, на яких здійснюється видобуток, порушеними.

 • Зміни до статті 18 -1 "Надання земельних ділянок для потреб надрокористування" не вносяться.

Передбачена у ст.18-1 процедура особливостей розпорядження земельними ділянками державної чи комунальної власності, які на момент проведення аукціону чи конкурсу з надання надр у користування сформовані як об’єкт цивільних прав не діє на практиці, та не виконує свого завдання – попереджувати розповсюджену схему «перехоплення» земель державної та комунальної власності, які виносяться на аукціон з метою подальшого перепродажу переможцям аукціонів. Законопроєктом не вносяться зміни, які б удосконалили зазначену процедуру.

 • Зміни до статті 24 "Права та обов'язки користувачів надр" не вносяться

Залишається право надрокористувача на першочергове продовження строку тимчасового користування надрами, що дозволяє, на умовах визначених підзаконними актами, продовжувати спеціальні дозволи без проведення аукціону. Враховуючи, що ціна спеціального дозволу на аукціоні зростає у середньому в 10-15 разів від ціни, визначеної за методикою розрахунку початкової ціни. Таким чином, продовження спецдозволів без аукціону не відповідає суспільним інтересам.

 • Стаття 26. Припинення права користування надрами

Право користування надрами припиняється шляхом закінчення встановленого строку користування надрами або анулювання спеціального дозволу на користування надрами. Анулювання спеціального дозволу на користування надрами здійснюється у разі:

5) невиконання, за винятком наявності незалежних від надрокористувача обставин, затвердженої програми робіт з порушенням строків на понад один рік з дати закінчення виконання відповідного етапу програми робіт;

Анулювання спеціального дозволу за затримку з виконанням програми робіт є надмірною санкцією, яка до того ж передбачає дискреційні повноваження посадових осіб Держгеонадр, які здійснюватимуть перевірку виконання програми робіт та, враховуючи суворість санкцій, це створює корупційні ризики. Замість перевірки виконання програми робіт пропонується оподатковувати ділянки надр, за користування якими не сплачується рента.

Первинна геологічна інформація, що є державною власністю, яка руйнується в процесі проведення обробки внаслідок її фізичних властивостей (кам’яний матеріал) надається заявнику для дослідження після завчасної компенсації ним витрат держави з її отримання, визначеної відповідно до кількості, виду та розміру зразка, виходячи з таких фіксованих значень:

1) за зразок керну, довжиною до 10 см:
 • отриманий з глибини до 500 м – 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 • отриманий з глибини від 500 м до 1000 м – 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 • отриманий з глибини від 1000 м до 2000 м – 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 • отриманий з глибини понад 2000 м – 500 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян;

Зразки керну, наявні у держави, як правило, отримані ще у радянські часи (40-50 років тому). Запропонована законопроєктом ціна за зразок керну є майже такою, як вартість отримання одного метру керну на глибині до 500 м. Останній буде коштувати надрокористувачам 3500 – 3800 грн, при цьому це буде «свіжий» керн, пробурений за новими технологіями. Відповідно, вважаємо, що максимальна вартість 1 метра керну «віком 40-50 років», що можна придбати як первинну геологічну інформацію, має становити не більше половини від цієї вартості.

Стаття 57. Обмеження, тимчасова заборона (зупинення) користування надрами

«У разі порушення вимог статті 56 та інших статей цього Кодексу право користування надрами може бути обмежено, тимчасово заборонено (зупинено) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр безпосередньо або за поданням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику (крім нафтогазоносних надр) або органів місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом»

Також законопроєктом пропонується нова редакція ст. 26 ЗУ «Про нафту і газ», якою передбачається аналогічне зупинення дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами Держгеонадрами без рішення суду.

Законопроєктом передбачається, що обмеження, тимчасова заборона (зупинення) користування надрами може здійснюватися Держгеонадрами без рішення суду. Це створює додатковий адміністративний тиск на бізнес та не відповідає вимогам ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Оскільки зупинення дозволу на користування надрами має своїм наслідком зупинення робіт з використання надр, то за своєю суттю це є зупинення виконання робіт у розумінні ч.5 статті 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», а отже і регулюватись мають так само:
«Виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг суб’єктами господарювання можуть бути зупинені повністю або частково виключно за рішенням суду. Відновлення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг суб’єктами господарювання після призупинення можливе з моменту отримання органом державного нагляду (контролю), який ініціював призупинення, повідомлення суб’єкта господарювання про усунення ним усіх встановлених судом порушень.».
Небезпечні