Watchdoc

Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» (щодо сумісництва)

Дата/номер реєстрації: 2755 від 16.01.2020

Авторський колектив: Ткаченко О.М. 

Профільний напрямок: Антикорупція / прокуратура / ДБР / СБУ / МВС/ Економічна політика

Стан розгляду: На розгляді профільного комітету

Норми законопроєкту


Позитивні аспекти:

Потенційні ризики:

Стаття 25. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

1. Особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється:

1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

2. Обмеження, передбачені частиною першою цієї статті, не поширюються на депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), присяжних, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України, Першого заступника Голови Верховної Ради України та заступника Голови Верховної Ради України, працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, осіб рядового складу державної кримінально-виконавчої служби, осіб рядового складу органів та підрозділів цивільного захисту, поліцейських.


Стаття 36. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав

6. Вимоги цієї статті не поширюються на:

1) осіб, які входять як незалежні члени до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства, державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;

2) депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі);

3) помічників-консультантів народних депутатів України, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України, Першого заступника Голови Верховної Ради України та заступника Голови Верховної Ради України, працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, осіб рядового складу державної кримінально-виконавчої служби, осіб рядового складу органів та підрозділів цивільного захисту, поліцейських.


Короткий опис аналізу змісту законопроєкту


Суб’єктам, на яких в повному обсязі поширюється ЗУ «Про запобігання корупції», які перебувають на службі в держаних органах, що фінансуються виключно з державного бюджету та наділені владними повноваженнями під час виконання службових обов’язків, а саме: особам рядового складу державної кримінально-виконавчої служби, поліцейським, надається право суміщати виконання своїх професійних обов’язків, з іншими видами діяльності.

Поширення чи не поширення окремих норм ЗУ «Про запобігання корупції» в першу чергу має враховувати, крім іншого, ще й наявність потенційних можливостей використання свого службового становища для вчинення корупційних дій. Запропоновані ПЗУ зміни створюють потенційний конфлікт інтересів, ризики вчинення ними корупційних дій, тобто використання ними наданих їм службових повноважень та наявних у зв’язку з цим можливостей для одержання/прийняття неправомірної вигоди.

Наслідки прийняття законопроєкту для політичної, соціально-економічної та інших сфер:


Позитивні:

Негативні: 

Створення ризиків вчинення особами рядового складудержавної кримінально-виконавчої служби, поліцейськими корупційних дій.

Небезпечні