Watchdoc

Зміни до Розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України щодо підтримки індустріального розвитку та інвестиційної діяльності

Дата/номер реєстрації: 5728 від 02.07.2021

Авторський колектив: Лабазюк С.П., Констанкевич І.М., Молоток І.Ф. та 13 інших депутатів

Профільний напрямок: Правова політика

Стан розгляду: 06.07.2021 – Надано для ознайомлення

Стислий зміст законопроєкту


Законопроєктом пропонується тимчасове, до 2026 року, перенаправлення 50% коштів, отриманих від приватизації державного майна на інвестиційну діяльність.


Цільовий розподіл перенаправлених коштів пропонується наступним чином: 20% на погашення кредиторської заборгованості балансоутримувачів об’єктів приватизації (в частині конкретного об’єкта приватизації) державної форми власності; 50% на державну підтримку облаштування індустріальних парків; 30% на забезпечення будівництва об’єктів суміжної інфраструктури для реалізації інвестиційного проєкту із значними інвестиціями.


Потенційний вплив


Позитиви: 

Законопроєкт дозволить гарантовано реалізувати закладені у законодавстві механізми державного фінансування облаштування об’єктів суміжної інфраструктури для реалізації інвестиційного проєкту із значними інвестиціями та належним чином підготувати до приватизації проблемні об’єкти.

Негативи: 

1. Законопроєкт не відповідає принципам бюджетної системи України,  а саме: принципу збалансованості, згідно з яким повноваження на здійснення витрат бюджету мають відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період, і принципу обґрунтованості, з урахуванням якого бюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного й соціального розвитку України та розрахунках надходжень бюджету і витрат бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик та правил. Як наслідок, це може призвести до скорочення інших видатків.

2. До законопроєкту не надано належного обгрунтування щодо перенаправлення саме 50% коштів, отриманих від приватизації державного майна.

3. Щодо перенаправлення 20% коштів на погашення кредиторської заборгованості балансоутримувачів об’єктів приватизації (в частині конкретного об’єкта приватизації), то внаслідок відсутності вичерпних умов виконання таких повноважень (погашення кредиторської заборгованості) та контролю за їх виконанням, реалізація зазначеної норми може містити корупційні ризики.

4. Щодо підтримки облаштування індустріальних парків, то Законом України «Про індустріальні парки» передбачено право здійснення державної підтримки коштом державного і місцевих бюджетів та з інших джерел, не заборонених законодавством. Проте не передбачено перелік напрямів робіт з облаштування індустріальних парків, які можуть фінансуватись з державного та місцевих бюджетів.

Висновок:


Законопроєкт негативний, містить корупційні ризики та суперечить принципам бюджетної системи України.
Небезпечні