Watchdoc

Проєкт Закону про внесення змін до КПК України у частині забезпечення реалізації функцій прокуратури

Дата/номер реєстрації: 3009а від 26.08.2020

Авторський колектив: Іоанушус С.К. ("Слуга народу"), Павлюк М.В. ("Слуга народу"), Неклюдов В.М. ("Слуга народу") та ще 7 співавторів

Профільний напрямок: Правова політика, профільний комітет - Комітет з питань правоохоронної діяльності

Стан розгляду: 27.08.2020 – направлено на розгляд профільного комітету (не розглядався)

Короткий опис аналізу змісту законопроєкту


Позитивні аспекти:

 • Запровадження в КПК та ЗУ «Про прокуратуру» терміну «підтримання публічного обвинувачення у суді», що відповідатиме змісту статті 131-1 Конституції України;
 • Удосконалення сфери ювенальної юстиції шляхом визначення, що участь у КП щодо неповнолітніх будуть здійснювати лише прокурори, які спеціально уповноважені на це керівником органу прокуратури (ювенальні прокурори);
 • Покращення питання забезпечення представництва інтересів громадян у суді шляхом виключення положень щодо необхідності пред’явлення громадянином низки довідок і додаткових документів на здійснення представництва його інтересів прокурором;
 • Удосконалення деяких положень КПК щодо проведення досудового розслідування.

Потенційні ризики:

 • Встановлення підставою початку досудового розслідування наявності в повідомленні заяві про вчинення злочину «достатніх даних про обставини, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення» призведе до безпідставної відмови в внесенні відповідних відомостей в ЄРДР. Для запровадження такої зміни мають бути визначені чіткі критерії цієї «достатності підстав» за якими слідчий/прокурор буде оцінювати отримане повідомлення. Визначення наявності/відсутності факту вчинення злочину має здійснюватися на підставі доказів, а не суб’єктивній оцінці достатності даних про обставини в заяві/повідомленні;
 • Уповноваження прокурорів на здійснення «організації досудового розслідувань», що передбачає процесуальну діяльність прокурора, пов’язану із виконанням ним як керівником органу прокуратури та прокурором вищого рівня передбачених КПК повноважень, фактично створює ризики тотального втручання органів прокуратури в діяльність інших правоохоронних органів, зокрема здійснення ними ДР, впливу з боку прокурорів на ОДР;
 • Надання прокурору при здійсненні ДС права на доступ до автоматизованих інформаційних систем і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є органи державної влади або органи місцевого самоврядування, безпідставно розширює повноваження прокурора у тому числі в контексті того, що ст. 36 ЗУ Про прокуратуру і так надає йому право повного доступу до матеріалів КП та інших документів. Це також створює ризики безпідставного ознайомлення з персональними даними осіб, які містяться в цих базах даних. Зазначене стосується і змін щодо надання прокурору повноважень щодо здійснення інших повноважень під час КП, передбачених іншими законами;
 • Надання права прокурору на відсторонення слідчого від здійснення ДС КП створює ризики зловживань ним цим правом та можливості у «ручному» режимі усунення слідчих від здійснення ДС у разі, якщо слідчий, зокрема, не погоджується з прокурором. Це також може стати додатковим важелем «впливу» на слідчого при здійсненні ним ДС.

Наслідки прийняття законопроєкту для політичної, соціально-економічної та інших сфер:


Позитивні:

 • Удосконалення деяких положень КПК щодо проведення досудового розслідування;
 • Запровадження в КПК та ЗУ «Про прокуратуру» терміну «підтримання публічного обвинувачення у суді», що відповідатиме змісту статті 131-1 Конституції України.

Негативні:

 • Фактичне повернення органам прокуратури функції досудового розслідування;
 • Створення механізмів для зловживань з боку слідчих/прокурорів шляхом надання їм права суб’єктивного визначення достатність даних про злочин в заяві/повідомленні для внесення в ЕРДР, а також на усунення слідчого від здійснення ДР;
 • Безпідставне розширення повноважень прокурорів в частині надання доступу до баз даних та на виконання інших повноважень під час КП, передбачених іншими законами.
Потребують доопрацювання