Watchdoc

Постанова КМУ “Про внесення змін до Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)”

Стан розгляду: на громадському обговоренні

Стислий зміст постанови


Викладається в новій редакції Порядок встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затверджений постановою КМУ від 29.07.2009 р. № 803 (із змінами)

Потенційний вплив


Негативи:

1.     Виключено право добровільної сертифікації для отримання категорії готелю.

2.     Оцінювання готелю буде здійснювати комісія, утворена ДАРТ.
Зараз оцінювання здійснює незалежний орган сертифікації, який на договірній основі здійснює перевірку відповідності готелю й надсилає документи про результати та пропозиції щодо встановлення відповідної категорії до комісії із встановлення категорій готелям (утворюється ДАРТ).

3.     Завеликий об’єм документів, які заявник має подати до комісії:

-  Декларація на відповідність готелю певній категорії;
- фото та відеоматеріали на підтвердження кожного пункту Декларації (декларація має 295 пунктів, кожне фото підписується керівником готелю та має печатку);
- заявка від підприємства на проведення сертифікації готельних послуг (у вільній формі); 
- копії документів - їх 23, зокрема, виписка з ЄДР, підтвердження права користуватися об’єктом сертифікації; права власності; акт введення в експлуатацію або декларацію готовності об’єкта; поверховий план до кожного поверху; штатний розпис; акти/журнали перевірок/приймання; угоди на технічне обслуговування; сертифікат на послуги харчування; санітарні книжки та журнали медичного огляду; журнали проведення інструктажу (навчання) тощо;
- копії договорів - їх 9, зокрема, на охоронні послуги; на послуги по пранню, посадові інструкції; водо-, електро-, газопостачання, на обслуговування телефонних номерів, терміналу, телебачення тощо.

Все, крім заявки – у вигляді сканкопій на електронну пошту або завірені керівником копії. Враховуючи подання великого об’єму документів та фото (по кожному пункту), що належність наданих матеріалів буде оцінювати комісія ДАРТ для надання відповідної категорії  тут можливі корупційні ризики (наприклад, коли комісія буде вирішувати чи передає відповідність критерію надане фото), також такі вимоги будуть спонукати власників готелів “домовлятись” про прийняття повного пакету документів тощо. 

4.     ДАРТ утворює апеляційну комісію, яка розглядає призупинення чи анулювання свідоцтва про встановлення категорії готелю (за заявою центр. орг. вик. влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів - якщо під час перевірки виявить невідповідність готелю встановленій категорії). 
Тобто апеляційна комісія створена лише для обмеження готелів, а не для захисту їх інтересів.

5.     Порядок моніторингу готелів на відповідність певної категорії визначається Міністерством культури та інформаційної політики України. Це містить корупційні ризики, коли МКІП зможе самостійно запроваджувати перевірки готелів та встановлювати певні “зручні” для них вимоги та умови.

6.     Проєкт не є чітким та зрозумілим, що є корупціогенним фактором. 

Висновки:


Проєкт негативний, адже містить корупційні ризики.
Небезпечні