Watchdoc

Проєкт закону про внесення доповнень до ЗУ "Про запобігання корупції" (щодо удосконалення окремих аспектів декларування)

Дата/номер реєстрації: 5173 від 26.02.2021

Авторський колектив: Іванісов Р.В. та ще 10 співавторів

Профільний напрямок: Правова політика

Стан розгляду: 31.03.2021 – Надано подання Комітету про розгляд

Стислий зміст законопроєкту


Запропоновані законопроектом зміни до ст. 36 і ст. 46 ЗУ «Про запобігання корупції» 
спрямовані на удосконалення деяких питань, які виникають під час декларування та запобігання конфлікту інтересів.

Як слідує з пояснювальної записки до законопроекту, завданням законопроекту є запровадження нижньої межі для передачі в управління цінних паперів міноритарних «ваучерних» акціонерів; виключення вимоги про зазначення номерів рахунків, на яких обліковуються некомпенсовані заощадження Ощадного банку СРСР; створення можливості зазначати номер в Єдиному державному демографічному реєстрі лише у разі його присвоєння особі.

Потенційний вплив


Позитиви:

Запропонованими змінами до ст. 36 і ст. 46 ЗУ «Про запобігання корупції» пропонується встановити, що вимоги щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав не поширюватимуться на осіб, що володіють цінними паперами, номінальна вартість, яких не перевищує 1 прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Зважаючи на вартість річного управління цінними паперами, який буде значно перевищувати вартість такого мінімального об’єкта управління (у разі його встановлення у розмірі не більше 1 прожиткового мінімуму згідно законопроекту), така передача буде економічно неефективною та необґрунтованою та не впливає на запобігання конфлікту інтересів.

Також пропонується встановити, що не підлягатимуть декларуванню номери рахунків, на яких обліковуються некомпенсовані заощадження Ощадного банку СРСР. Разом з цим, розміри сум заощаджень підлягатимуть декларуванню в любому випадку як і раніше.
Це дозволить усунути деякі технічні недоліки, які виникають під час подання суб’єктами декларування, оскільки рахункам згаданого банку не присвоєно номери в форматі IBAN.
На усунення технічних недоліків під час декларування спрямовані і зміни щодо надання дозволу не вказувати номер в Єдиному державному демографічному реєстрі у разі його відсутності, адже не всі його мають.

Негативи: –

Висновок:


Законопроєкт в цілому не містить негативних чи ризикових моментів. Підтримуються деякі принципи, закладені в законопроєкт. Рекомендовано до прийняття. 
Потребують доопрацювання Корисні