Watchdoc

Зміни до Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» щодо відповідальності юридичних осіб

Дата/номер реєстрації: 5717 від 30.06.2021

Авторський колектив: Павліш П.В. (Слуга народу)

Профільний напрямок: Правова політика

Стан розгляду: 05.07.2021 – Надано для ознайомлення

Стислий зміст законопроєкту


Законопроєктом пропонується внести зміни до ст.ст. 14-2, 14-3 КУпАП з метою визначення несення  адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху зафіксованих в режимі фотозйомки (відеозапису) та безпеки на автомобільному транспорті, власника транспортного засобу, під яким слід розуміти фізичну особу або юридичну особу, за якою зареєстрований транспортний засіб.

Потенційний вплив


Позитиви: 

Відповідно до пояснювальної записки, прийняття законопроєкту забезпечуватиме закріплення на законодавчому рівні можливості запровадження чинниз міжнародних стандартів відповідальності юридичних осіб, які є власниками транспортних засобів за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису).

Негативи: 

Законопроєкт викликає зауваження щодо нормопроєктувальної техніки в частині викладення назви та розташування пропонованих приміток.

Також варто звернути увагу на те, що  КУпАП дійсно передбачає можливість застосування штрафу як до громадян, так і до посадових та юридичних осіб за адміністративні правопорушення у випадках і розмірі, встановлених цим Кодексом та іншими законами України (ст.27). 

Водночас згідно з ч.1.ст. 1172 ЦК України юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов’язків.

Таким чином, відповідальність юридичної або фізичної особи настає лише у випадках, коли особа, з вини якої заподіяна шкода, знаходиться з цією юридичною або фізичною особою в трудових відносинах, і шкоду така особа заподіяла у зв’язку з виконанням трудових (службових) обов’язків.

При цьому під виконанням працівником своїх трудових (службових) обов’язків розуміється виконання ним роботи, передбаченої трудовим договором (контрактом), посадовими інструкціями, а також роботи, яка хоча і виходить за межі трудового договору чи посадової інструкції, але доручається юридичною або фізичною особою або спричинена необхідністю як на території роботодавця, так і за її межами. 
Також слід враховувати, що наразі є поширеною практика відсутності належного юридичного оформлення трудових відносин фізичної особи з юридичною особою.

Отже, створюється ризик можливості ускладнення притягнення юридичної особи до відповідальності, якщо транспортний засіб зареєстрований на цю юридичну особу, а відповідне правопорушення буде вчинене поза межами виконання водієм своїх трудових обов’язків або такі трудові відносини належним чином не оформленні.  

Висновок:


Законопроєкт викликає зауваження щодо нормопроєктувальної техніки в частині викладення назви та розташування пропонованих приміток.

Створюється ризик можливості ускладнення притягнення юридичної особи до відповідальності, якщо транспортний засіб зареєстрований на цю юридичну особу, а відповідне правопорушення буде вчинене поза межами виконання водієм своїх трудових обов’язків або такі трудові відносини належним чином не оформленні.

Взагалі рекомендуємо переглянути підхід щодо застосування юридичної відповідальності до юридичної особи за правопорушення, здійснене фізичною особою (що передбачається, зокрема, у статті 27 КУпАП) в аспекті персоналізації покарання. За правопорушення, вчинене фізичною особою має нести відповідальність фізична особа.


Лише у разі неможливості ідентифікації порушника ПДД має застосовуватись відповідальність до власника транспортного засобу. 
Потребують доопрацювання Корисні