Watchdoc

Зміни до ЗУ "Про судоустрій і статус суддів" щодо обмеження впливу суддів, які займають адміністративні посади

Дата/номер реєстрації: 5778 від 15.07.2021

Авторський колектив: Заблоцький М.Б, Юрчишин Я.Р., Мазурашу Г.Г.

Профільний напрямок: Правова політика

Стан розгляду: 19.07.2021 – надано для ознайомлення

Стислий зміст законопроєкту


Законопроєкт деталізує положення щодо зайняття адміністративних посад в судах. До того ж, передбачається скорочення строку зайняття адміністративних посад у касаційних судах (до 3 років), унеможливлюється перебування на посаді голови касаційного суду два строки поспіль. 

Виключається можливість для осіб, які більше п’яти років обіймали адміністративні  посади в судах, бути призначеними/обраними до ВРП, ВККСУ та Ради суддів України.


Потенційний вплив


Позитиви: 

Законопроєкт унеможливлює перебування на адміністративних посадах в судах більше 3-4 років (а деколи більше 8-10 років).

Негативи: 

Заборона судді, який перебуває на адміністративній посаді, бути призначеним (обраним) членом ВРП/ВККСУ або Ради суддів не виглядає пропорційною.

Висновок:

Ухвалення законопроєкту дозволить уникнути випадків, коли голова або заступник голови суду не змінюються протягом десятирічь.
Корисні