Watchdoc

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад діяльності ДБР

Дата/номер реєстрації: 5305 від 26.03.2021

Авторський колектив: Яцик Ю. Г., Медяник В. А., Павлюк М. В., Мінько С. А., Бакумов О.С., Монастирський Д.А.

Профільний напрямок: Правова політика

Стан розгляду: 31.03.2021 – Надано для ознайомлення

Стислий зміст законопроєкту


Запропонованими змінами передбачається:

 • унормування доступу службових осіб ДБР до інформаційних систем органів державної влади;
 • надання «права на зброю» іншим особам рядового та начальницького складу, а не тільки підрозділами фізичного захисту;
 • збільшення чисельності ДБР до 2000 осіб; 
 • реформа розташування територіальних підрозділів ДБР, зокрема перенесення одного з них з Мелітополя до Запоріжжя;
 • визначення суб’єкта, уповноваженого накладати стягнення на директорів територіальних управлінь і їх заступників на підставі рішення Дисциплінарної комісії ДБР;
 • визначення, що включатиме в себе стаж служби в ДБР та порядок його обчислення.
 • понятійний апарат законів України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», «Про судову експертизу», «Про запобігання корупції», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», «Про вищу освіту», «Про банки і банківську діяльність», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», «Про депозитарну систему» приводиться у відповідність ЗУ “Про ДБР”;
 • вносяться деякі точкові зміни до законів України «Про запобігання корупції», «Про цивільно-військові адміністрації», «Про місцеве самоврядування», «Про забезпечення функціонування української мови як державної»


Потенційний вплив


Позитиви: –

В численних законодавчих актах, які стосуються діяльності органів правопорядку, зазначається ДБР, як суб'єкт застосування цих законів.

Негативи:

 • Подальше дроблення територіальних підрозділів може призвести до трайбалізму, що перекреслює головну мету створення укрупнених територіальних управлінь – незалежність від місцевих еліт. Зрештою, ця концепція себе не виправдовує.

 • Надання повноважень Директору ДБР створювати заклади та установи, що належать до сфери управління Бюро, а також затверджувати їх положення (статути), може призвести до корупції при призначенні очільників цих установ, закладів тощо.

 • Надання ДБР повноважень підписувати та денонсувати міжвідомчі міжнародні договори, порушує положення ЗУ “Про міжнародні договори”, оскільки міжвідомчі міжнародні договори мають право укладати ЦОВВ або державні колегіальні органи в порядку, затвердженому КМУ.

 • До стажу служби в ДБР зараховують стаж служби в поліції, суді та інших державних органах, що нівелює саму мету стажу в певному державному органі.

 • Надання інформації з банківських установ

 • Надання інформації з депозитарного обліку

Висновок:


Законопроєкт містить більше ризиків та негативних моментів ніж потенціального позитивного впливу. Потребує врахування перелічених зауважень. 
Небезпечні