Watchdoc

Зміни до статті 149 ККУ щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права в частині регулювання кримінальної відповідальності за торгівлю людьми»

Дата/номер реєстрації: 5134-1 від 09.03.2021

Авторський колектив: Дануца О.А. (Слуга народу) 

Профільний напрямок: Правова політика

Стан розгляду: 11.03.2021 – Надано для ознайомлення

Стислий зміст законопроєкту


Законопроєктом пропонується:

  • усунути колізію між формами діяння «торгівля людьми» та «вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини», зміст яких у міжнародно-правових актах є тотожнім;
  • виключити як таку, що не відповідає міжнародним зобов’язанням та не має практичного застосування норму у примітці до ст. 149 КК України про такі форми експлуатації як «примусова вагітність або примусове переривання вагітності»;
  • кваліфікований склад злочину на виконання статті 24 (а) Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми від 16.05.2005 року, ратифікованої Законом N 2530-VI від 21.09.2010 року, доповнюється ознакою поєднання зі створенням загрози загибелі потерпілого.

Потенційний вплив


Позитиви: –

Прийняття законопроекту, на думку автора, забезпечить регулювання кримінальної відповідальності за торгівлю людьми шляхом вдосконалення положень КК України, приведення їх у відповідність до міжнародних зобов’язань України, забезпечення дотримання принципу правової визначеності під час реалізації норм статті 149 КК України.

Негативи:

У пункті 1 примітки до ст. 149 КК примусову вагітність або примусове переривання вагітності як форму експлуатації людини пропонується виключити 
Однак, пункту g статті 7 Римського статуту міжнародного кримінального суду примусова вагітність визначена як одна з форм сексуального насилля в контексті розуміння злочинів проти людяності .
Таким чино запропонована зміна суперечить положенням Римського статуту міжнародного кримінального суду.

Висновок:


Зміни щодо виключення у пункті 1 примітки до ст. 149 КК примусової вагітності або примусового переривання вагітності з форм експлуатації людини не узгоджується положенням Римського статуту міжнародного кримінального суду.
Необхідно дати точні дефініції примусової вагітності та примусового переривання вагітності, з метою їх розмежування.

Не рекомендовано до прийняття без виправлення зазначених зауважень.


Небезпечні