Watchdoc

Зміни до статті 345 ЦК України щодо вдосконалення порядку набуття інвесторами права власності на придбані у процесі приватизації єдині майнові комплекси державних (комунальних) підприємств

Дата/номер реєстрації: 5698 від 23.06.2021

Авторський колектив: Гривко Сергій Дмитрович 

Профільний напрямок: Правова політика

Стан розгляду: 25.06.2021 – Надано для ознайомлення

Стислий зміст законопроєкту


Законопроєктом пропонується доповнити статтю 345 Цивільного кодексу України новою частиною 3 такого змісту: 

«3. За рішенням покупця (особи, яка здійснила придбання єдиного майнового комплексу державного (комунального) підприємства у процесі приватизації) відповідне державне (комунальне) підприємство може бути реорганізоване шляхом перетворення у приватне підприємство (якщо покупець є фізичною особою) або дочірнє підприємство (якщо покупець є юридичною особою). В разі прийняття покупцем такого рішення він набуває статусу засновника (учасника) зазначеного приватного (дочірнього) підприємства. 
Рішення покупця (особи, яка здійснила придбання єдиного майнового комплексу державного (комунального) підприємства у процесі приватизації) про перетворення разом з нотаріально засвідченою копією договору купівлі - продажу об’єкта приватизації – єдиного майнового комплексу державного (комунального) підприємства є підставою для проведення державної реєстрації змін до відомостей про відповідну юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Переоформлення належних відповідному державному (комунальному) підприємству до перетворення ліцензій, дозвільних та інших документів, які дають право на провадження певних видів діяльності, здійснюється у встановленому законом порядку.».

Потенційний вплив


Позитиви: 

На даний час законодавство, яке регулює порядок набуття права власності на придбані у процесі приватизації єдині майнові комплекси державних (комунальних) підприємств, має декілька суттєвих недоліків, які перешкоджають ефективному інвестуванню в цю категорію об’єктів, фактично обмежують можливості ведення покупцями ефективної підприємницької діяльності на базі цих «підприємств», тим самим суттєво зменшуючи їх інвестиційну привабливість та відлякуючи потенційних інвесторів. Одним з таких недоліків є відсутність у інвестора можливості оформити в процесі приватизації державного (комунального) підприємства придбання саме працюючого суб’єкта господарювання (його «статутного капіталу», «корпоративних прав» на нього і т.д.), а не «переліку майна, яке знаходиться на балансі такого підприємства», як це відбувається зараз.

Негативи: –

Висновок:


Позитивний законопроєкт, який сприятиме приватизації шляхом збільшення її привабливості для інвесторів.