Watchdoc

Проєкт Закону про внесення змін до ЗУ "Про Національну поліцію" (щодо вдосконалення діяльності поліцейських комісій)

Дата/номер реєстрації: 3722 від 23.06.2020

Авторський колектив: Осадчук А.П. (ПП «Голос»)

Профільний напрямок: Правова політика, профільний комітет - Комітет з питань правоохоронної діяльності

Стан розгляду: 24.06.2020 направлено на розгляд профільного комітету (не розглядався)

Короткий опис аналізу змісту законопроєкту


Позитивні аспекти: 

Потенційні ризики:

  • Проєктом Закону пропонується включати до складу поліцейської комісії апарату центрального органу управління поліції одну особу, від громадськості, визначену Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, з числа осіб, які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет. Як наслідок, це буде особа, яка визначається одноособово Уповноваженим ВРУ з прав людини. При цьому, проєктом не визначається механізм яким саме способом Уповноважений ВРУ з прав людини визначатиме від громадськості цю особу, за якими критеріями тощо.

Зважаючи також на те, що ці комісії діятимуть на постійній основі і за свою працю вони отримуватимуть грошову винагороду, це створює ризики визначення таких представників не на прозорих підставах.

  • Встановлення права для однієї і тої самої особи на здійснення повноважень члена поліцейської комісії два трирічні строки створює корупційні ризики щодо можливостей цих осіб за такий тривалий період «вирішення» питань стосовно призначення/атестації кандидатів на посади.

  • Проєктом Закону пропонується встановити, що члену поліцейської комісії на час виконання ними повноважень у комісії виплачується винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу керівника Департаменту кадрового забезпечення Міністерства внутрішніх справ України з урахуванням фактично відпрацьованого часу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Вказане положення створюватиме ризики порушення вимог ЗУ «Про запобігання корупції» в частині обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, у випадку включення до складу комісій осіб, які підпадають під дію вказаного Закону.

Наслідки прийняття законопроєкту для політичної, соціально-економічної та інших сфер:


Позитивні: 

Негативні:

  • Створення корупційних ризиків у разі збільшення вдвічі (до шести років в одній і тій ж комісії) строку права особи на здійснення повноважень члена поліцейської комісії.

  • Створення ризиків порушення вимог ЗУ «Про запобігання корупції» в частині обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.
Небезпечні