Watchdoc

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення засад створення та функціонування індустріальних парків

Дата/номер реєстрації: 5021 від 04.02.2021

Авторський колектив: Кабінет Міністрів України

Профільний напрямок: Економічна політика

Стан розгляду: 09.02.2021 – Надано для ознайомлення

Стислий зміст законопроєкту


Згідно пояснювальної записки, законопроект спрямований на забезпечення відповідності фактичного функціонування індустріальних парків розробленим та затвердженим концепціям індустріальних парків, що опосередковано впливатиме на розв'язання проблем зайнятості населення, та забезпечить активізацію економічної iнiцiативи, розвиток підприємництва.


Потенційний вплив


Позитиви: 

 1. Внесення технічних змін до законодавства, що спрямовані на оновлення та узгодження термінів.
 2. Внесення до переліку діяльностей, які дозволені в межах створення індустріального парку – складську діяльність (логістичний бізнес). 
 3. Через те, що питання ліквідації ІП є виключним правом його ініціатора, сталося так, що нефункціонуючі ІП залишаються в Реєстрі індпарків, і за весь їх створення ліквідовано лише один ІП., хоча за даними Мінекономіки потенційно таки ІП більше 20. Тому пропонується визначення процедури та підстав виключення ІП із Реєстру індпарків: ліквідація ІП, неподання звітів про функціонування ІП; неукладення договору про створення та функціонування ІП; відсутні в ІП учасників; нездійснення учасниками ІП господарської діяльності протягом 3 р.. Повторна реєстрація ІП дозволяється лише один раз та після спливу 1 р..
 4. Важливим завданням цього проекту закону є питання приєднання ІП до електричних мереж шляхом 1)надання можливості безоплатного приєднання ІП до електричних мереж (за рахунок прибутку з послуг передачі і розподілу електроенергії); 2)надання ініціатором ІП керуючій компанії права оператора електричною мережею ІП. Накладення обов’язку на ініціатора ІП/керуючу компанію щодо забезпечення приєднання учасників ІП до газо-, водо-, теплопостачання та каналізаційної мережі. 
 5. Зміна строків подання звітності Мінекономіки від ініціатора створення парку щопівроку замість щокварталу.
 6. Спрощення взаємодії між органами влади в процесі обміну інформацією про ІП та процесу звітування ініціатора/ керуючої компанії ІП.
 7. У містобудівному законодавстві створення ІП прирівняно до комплексної забудови території.

Негативи:

 1. Виключення інструменту державно-приватного партнерства із джерел фінансування індустріальних парків (далі - ІП).
 2. Посилення вимог до ІП (переліку документів) для включення їх до Реєстру індпарків: інформація від заявника про передбачення в стратегії розвитку територіальної громади створення ІП; інформація від місцевої держ. адміністрації про відсутність прийняття в експлуатацію виробничих підприємств впродовж останніх 20 р. або/та відсутність виробничих підприємств, які працювали останні 10 р. на території такого ІП;  інформація про результати інженерних вишукувань; документ від органу містобудування про відповідність намірів будування ІП – містобудівній документації; копія договору оренди та рішення власника орендованої землі про погодження концепції ІП (у разі створення ІП на орендованих землях).
 3. Доповнення до критеріїв для прийняття рішення про включення ІП до Реєстру індпарків: наявність в стратегії розвитку територіальної громади ініціативи створення ІП; очікувана фінансова та бюджетна ефективність ІП згідно його концепції; відсутність прийняття в експлуатацію виробничих підприємств впродовж останніх 20 р. або/та відсутність виробничих підприємств, які працювали останні 10 р. на території такого ІП;  відповідність намірів будування ІП – містобудівній документації;
 4. Виключення можливості Мінекономіки надавати безвідсоткові кредити, цільові кошти на безповоротній основі для облаштування ІП.
 5. Скорочення можливості надання державної підтримки для облаштування ІП (пропозиції місцевої та державної влади щодо фінансової підтримки ІП за рахунок Держбюджету у формі безвідсоткових позик та цільового безповоротного фінансування).


Висновок:


В цілому даний законопроєкт є нейтральним. Основним позитивом є доповнення переліку діяльностей, які можна вести в ІП – складською (логістичною) діяльністю. Така ініціатива забезпечить новий поштовх економічної активності в ІП.  

Розширення вимог для включення ІП до Реєстру індпарків майже вдвічі під приводом отримання ними державної підтримки не вважається доцільним, тому що через значний брак державних фінансових ресурсів така підтримка не гарантована та не завжди надається, проте надмірне адміністративне навантаження на ініціаторів створення ІП наступить відразу після прийняття запропонованих змін. Так, заборона розміщувати ІП на території старих промзон –  зменшить шанси для реновації так званих browfield проєктів (тобто старих промислових зон). Крім того, необхідність надання підтвердження від місцевої влади про відсутність підприємств, які діють/введенні в експлуатацію на території такого ІП містить корупційні ризики. Також необхідність передбачення створення ІП в стратегії розвитку громади та документ про відповідність створення ІП – містобудівній документації вважається надмірним адміністративним навантаження на ініціатора створення ІП. 

Питання приєднання учасників ІП до електромереж у даному проекті закону не вирішує питання повністю, тому дана частина потребує детальнішого опрацювання в частині спрощення процедури підключення до електромереж.  

Інші зміни та пропозиції спрямовані на уточнення технічних питань функціонування ІП: порядок виключення недіючих ІП із Реєстру індпарків, порядок обміну інформацією між органами державної влади щодо роботи ІП, строки подання звітності про діяльність ІП.

Таким чином, рекомендується прийняття даного законопроєкту після його доопрацювання.

Потребують доопрацювання