Watchdoc

Зміни до ЗУ "Про судоустрій і статус суддів" щодо усунення прогалин законодавства у процедурі кваліфікаційного оцінювання суддів

Дата/номер реєстрації: 5794 від 16.07.2021

Авторський колектив: Бабій Р.

Профільний напрямок: Правова політика

Стан розгляду: 20.07.2021 – Надано для ознайомлення

Стислий зміст законопроєкту


Законопроєктом пропонується:

 1) надати право Вищій раді правосуддя без рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України вирішувати питання переведення судді апеляційного суду із ліквідованого суду до проходження кваліфікаційного оцінювання;

2) передбачити автоматичне (в силу закону та без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення) тимчасове відсторонення суддів, щодо яких наявне рішення про невідповідність судді займаній посаді до дня ухвалення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України рішення про відповідність судді займаній посаді або до дня звільнення судді з посади. Наведене узгоджуються із існуючим порядком речей для автоматичного відсторонення за рішення Дисциплінарної палати ВРП, коли суддя має право оскаржити рішення до ВРП та суду, проте до розгляду питання ВРП є тимчасово відсторонений від правосуддя.

3) передбачити, що рішення ВРП про відмову у задоволенні рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про звільнення з посади судді на підставі підпункту 4 пункту 16-1 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України є підставою для проведення повторного оцінювання відповідності судді займаній посаді.

4) встановити, що базовий розмір посадового окладу судді, який тимчасово відсторонений від здійснення правосуддя, становить 5 прожиткових мінімумів  для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.


Потенційний вплив


Позитиви: –

Негативи: 

Законопроект комплексно не вирішує проблему діяльності ВККСУ та ВРП, не сприяє оновленню їх складу.

Висновок:

Законопроєкт потребує серйозних доопрацювань відповідно до зауважень.