Watchdoc

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та КПК стосовно удосконалення державної політики управління об’єктами державної і комунальної власності

Дата/номер реєстрації:4573 від 04.01.2021

Авторський колектив: Підласа Р.А., Дунда О.А., Корнієнко О.С. та інші.

Профільний напрямок: Економічна політика

Стан розгляду:06.01.2021 – Надано для ознайомлення

Стислий зміст законопроєкту


Законопроектом передбачається  внести зміни до КУпАП з метою розширення уповноважених на складення протоколів про адміністративні правопорушення уповноваженими на те посадовими особами  Фонду державного майна України, та доповнити КУпАП ст. 164-20 «Порушення порядку використання державного майна».
Також передбачено зміни до ст. 173 КПК України щодо недопущення арешту майна (в тому числі майнових прав або інших активів), щодо якого прийнято рішення про приватизацію на конкурентних засадах у формі електронних аукціонів у встановленому законом порядку 

Потенційний вплив


Позитиви:

Як вказано у пояснювальній записці до законопроекту, він спрямований на активізацію процесу передачі уповноваженими органами управління державних об’єктів на приватизацію та оренду, забезпечення контролю Фондом державного майна України задля  недопущення зловживань балансоутримувачами та орендарями у процесах оренди державного майна, посилення контролю за актуалізацією відомостей про об’єкти державної власності для внесення до Єдиного реєстру об’єктів державної власності.

Негативи:

1. Законопроектом серед іншого, пропонується доповнити КУпАП новою ст. 164-20 «Порушення порядку використання державного майна».
При цьому, ч. 5 цієї статті передбачається встановити адміністративну відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 100 до 500 н.м.д.г. за незабезпечення доступу потенційних орендарів до об’єкту оренди орендарем, який має намір продовжити договір оренди нерухомого майна, що підлягає продовженню за результатами проведення аукціону. 
При цьому, законопроект не визначає яким саме способом, у якому форматі/обсязі тощо, орендар має забезпечити такий доступ. Це може створити механізми для зловживань при встановленні обставин, що є підставою для притягнення до адміністративної відповідальності.
2. Стосовно змін до ст. 173 КПК України, якими пропонується встановити заборону на арешт майна (в тому числі майнових прав або інших активів), щодо якого прийнято рішення про приватизацію на конкурентних засадах у формі електронних аукціонів у встановленому законом порядку.
Згідно із ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Отже, запропоновані зміни не корелюються із основним завданням арешту майна та створюють ризик для зловживань та уникнення накладення арешту на майно.  

Висновок:


Законопроект потребує уточнення щодо    визначення конкретних видів/способів дій чи бездіяльності орендаря, що свідчитимуть про  незабезпечення ним доступу потенційних орендарів до об’єкту оренди.
Також, зміни до ст. 173 КПК України не корелюються із основним завданням арешту майна та створюють ризик для зловживань та уникнення накладення арешту на майно.