Watchdoc

Зміни до КУпАП щодо відповідальності за порушення законодавства про працевлаштування осіб з інвалідністю

Дата/номер реєстрації: 5421 від 23.04.2021

Авторський колектив: Третьякова Г.М. (Слуга народу) та інші

Профільний напрямок: Правова політика

Стан розгляду: 29.04.2021 – Надано для ознайомлення

Стислий зміст законопроєкту


Законопроєктом пропонується доповнити КУпАП новою статтею 165-6, якою встановити адміністративну відповідальність посадових осіб підприємств, установ, організацій, ФОП, що використовують найману працю, за відмову в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, звільнення за ініціативою адміністрації, переведення особи з інвалідністю на іншу роботу без її згоди з мотивів інвалідності.

Потенційний вплив


Позитиви: –

Встановлення на законодавчому рівні механізму захист прав та законних інтересів осіб з інвалідністю від порушення законодавства про працевлаштування осіб з інвалідністю.

Негативи:

Назва пропонованої законопроєктом статті передбачає встановлення адміністративної відповідальності за порушення законодавства про працевлаштування осіб з інвалідністю. В той же час, у частині першій передбачено встановлення однакової адмінвідповідальності як за порушення законних прав осіб з інвалідністю щодо працевлаштування, так і за неподання посадовими особами підприємств, установ, організацій, фізичними особами звітів про працевлаштування осіб з інвалідністю, використання не за цільовим призначенням наданих з Державного фонду соціального захисту осіб з інвалідністю дотацій, компенсацій, позик, відшкодування витрат на професійну підготовку, підвищення кваліфікації і перепідготовку осіб з інвалідністю, фінансової допомоги.

Доцільно було б розмежувати у різні частини статті питання відповідальності відповідних посадових осіб за порушення прав осіб з інвалідністю щодо працевлаштування та відповідальність цих посадових осіб за неналежне звітування чи використання державних коштів, цільове використання яких має бути спрямоване на забезпечення працевлаштування осіб з інвалідністю.


Висновки:


Законопроєкт є позитивним та забезпечуватиме забезпечення інтересів осіб з інвалідністю від порушення законодавства про працевлаштування осіб з інвалідністю.
Однак, потребує технічного доопрацювання.
Разом з тим, законопроект є похідним від законопроекту 5344-3 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю».

Потребують доопрацювання