Watchdoc

Зміни до статті 128 КПК України щодо особливостей набуття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного позивача

Дата/номер реєстрації: 4547 від 24.12.2020

Авторський колектив: Гетьманцев Д.О. (Слуга народу) та інші

Профільний напрямок: Правова політика

Стан розгляду: 29.12.2020 – Надано для ознайомлення

Стислий зміст законопроєкту


Законопроектом 4547 передбачається доповнити ст. 128 КПК України (Цивільний позов у кримінальному провадженні) новою ч. 4, якою встановити, що 4. цивільний позов в інтересах кредиторів неплатоспроможного банку або банку, щодо якого було прийнято рішення про ліквідацію з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», вимоги яких акцептовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, пред’являється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Фонд набуватиме статусу цивільного позивача, який зберігається за ним після припинення неплатоспроможного банку або банку, щодо якого було прийнято рішення про ліквідацію з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", як юридичної особи.

Потенційний вплив


Позитиви:

Як слідує з пояснювальної записки авторів законопроекту, прийняття вказаного законопроекту забезпечить удосконалення і підвищення ефективності механізму, який використовується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб для задоволення вимог кредиторів банків, які виводяться з ринку, адже стягнуті з винних осіб кошти на покриття збитків будуть спрямовані виключно на їх погашення у порядку черговості, визначеної ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Негативи: 

Висновки:


Законопроект 4547 взаємопов’язаний з законопроектом 4546 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів цих банків, яким серед, іншого передбачається венети зміни до статті 52 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», відповідно до яких Фонду або уповноваженій особі Фонду, що діють від імені та в інтересах банку як інвестора, надається право ініціювати процеси, позови чи провадження (цивільні, адміністративні, кримінальні чи арбітражні) у будь-яких судах та/або арбітражах належної юрисдикції.
Тому пропоновані зміни до ст. 128 КПК України можуть мати місце тільки у випадку прийняття ВРУ законопроекту 4546 вцілому.