Watchdoc

Проєкт Закону про рієлторську діяльність в Україні

Дата/номер реєстрації: 09.06.2020 року, №3618

Авторський колектив: Дмитро Наталуха («Слуга народу»)) - голова комітету з питань економічного розвитку, Максим Дирдін («Слуга народу») та ще 28 інших авторів

Профільний напрямок: Антикорупція / прокуратура / ДБР / СБУ / МВС/ Економічна політика

Стан розгляду: Розглянутий профільним комітетом, рекомендували включити його до порядку денного та за результатами розгляду у І читанні прийняти за основу.

Норми законопроєкту


Позитивні аспекти:

Потенційні ризики: 

Стаття 3. Визначення термінів

20) суб'єкт рієлтерської діяльностіброкер, зареєстрований у встановленому законом порядку як фізична особа - підприємець, а також юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, у складі якої працює не менше одного брокера, які провадять рієлторську діяльність, мають діючий (не зупинений, не припинений) сертифікат суб’єкта рієлтерської діяльності відповідно до цього Закону та включені як суб’єкти рієлтерської діяльності до Єдиного реєстру фізичних осіб, юридичних осіб та професійних об’єднань у сфері рієлторської діяльності.

Стаття 34. Розповсюдження інформації про об’єкти нерухомості

1. Суб’єкт рієлтерської діяльності, інша уповноважена відповідно до закону особа збирає відомості про об’єкт нерухомості та вносить їх до Єдиної інформаційної бази даних стосовно кожного об’єкта нерухомості (його частини), що відчужується, реалізується та/або передається в найм (оренду), позичку, тощо фізичною особою.
…….
Власником, адміністратором та держателем Єдиної інформаційної бази даних є Національна федерація фахівців у сфері рієлтерської діяльності.

Стаття 11. Атестація у сфері рієлтерської діяльності

7. Особи, що мають кваліфікацію брокера, для забезпечення належного рівня професійних знань, після отримання кваліфікаційного свідоцтва зобов'язані не рідше одного разу на два роки підвищувати кваліфікацію за програмами підвищення кваліфікації. Невиконання зазначеної вимоги є підставою для дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва брокера.

Стаття 34. Розповсюдження інформації про об’єкти нерухомості

4. Особою, яка розміщує (розповсюджує, оприлюднює) інформацію стосовно об’єкта нерухомості, а також рекламодавцем реклами об’єкта нерухомості через засоби масової інформації та/або мережу Інтернет, веб-сайти оголошень, засоби зв’язку з метою відчуження, реалізації, передачі в найм (оренду), позичку фізичною особою об’єкта нерухомості, його частини можуть бути:

 • власник об’єкта нерухомості або його спадкоємець за умови наявності індивідуального реєстраційного номеру інформаційного паспорту об’єкта нерухомості, зареєстрованого в Єдиній інформаційній базі даних;
 • суб’єкт рієлтерської діяльності за умови наявності рієлтерського договору при розміщенні/рекламі об’єкта нерухомості, зареєстрованого в Єдиній інформаційній базі даних.

Реклама об’єкта нерухомості та/або розміщення (розповсюдження, оприлюднення) інформації стосовно об’єкта нерухомості повинна містити індивідуальний реєстраційний номер інформаційного паспорта об’єкта нерухомості в Єдиній інформаційній базі даних.
….
Забороняється реклама об’єкта нерухомості, рієлтерської діяльності, рієлтерських послуг, професійних об’єднань та/або розміщення (розповсюдження, оприлюднення) інформації засобами масової інформації та/або мережею Інтернет, веб- сайтами оголошень без виконання вимог, встановлених цією частиною та частиною третьої цієї статті.

Стаття 34. Розповсюдження інформації про об’єкти нерухомості

3. Відчуження, реалізація та/або передача в найм (оренду) фізичною особою об’єкта нерухомого майна, його частини на умовах, коли новим власником, користувачем нерухомого майна та/або речових прав на нього стає інша фізична особа або юридична особа здійснюється за умови внесення до Єдиної інформаційної бази даних відомостей стосовно об’єкта нерухомості (його частини) та формування та реєстрації інформаційного паспорта об’єкта нерухомості.

Істотною умовою правочину, за яким об’єкт нерухомого майна, його частина відчужується, реалізується та/або передається в найм (оренду), позичку фізичною особою, є індивідуальний реєстраційний номер інформаційного паспорта об’єкта нерухомості в Єдиній інформаційній базі даних.

Нотаріус посвідчує правочин, за яким об’єкт нерухомого майна, його частина відчужується, реалізується та/або передається в найм (оренду), позичку фізичною особою, за умови формування та отримання з Єдиної інформаційної бази даних витягу із зареєстрованого інформаційного паспорта об’єкта

Розділ VII ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

«Стаття 166-28. Порушення законодавства про рієлтерську діяльність

Провадження рієлтерської діяльності, надання рієлтерських послуг, їх елементів особою без одержання кваліфікаційного свідоцтва брокера та/або сертифіката суб’єкта рієлтерської діяльності та/або без включення/за відсутності відомостей про фахівця у сфері рієлтерської діяльності у Єдиному реєстрі фізичних осіб, юридичних осіб та професійних об’єднань у сфері рієлтерської діяльності,
тягне за собою накладення штрафу на фізичну особу-підприємця, посадових осіб юридичної особи або посадових осіб філії, відділення, інших відокремлених підрозділів такої юридичної особи від п’ятиста до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або пов’язані з отриманням доходу у великих розмірах, - тягнуть за собою накладення штрафу на фізичну особу-підприємця, посадових осіб юридичної особи або посадових осіб філії, відділення, інших відокремлених підрозділів такої юридичної особи від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.
В тіні залишається нерухоме майно, яке є державною та комунальною власністю

2. Дія цього Закону не поширюється на правовідносини, пов’язані з відчуженням (орендою) нерухомого майна, яке є державною та комунальною власністю та відчуженням нерухомого майна відповідно до законодавства про приватизацію.


Короткий опис аналізу змісту законопроєкту


 • Формування єдиної інформаційної бази даних про об’єкти нерухомості та операції з ним власником та розпорядником якої не є держава;

 • Збільшення регуляції в питаннях отримання кваліфікаційних свідоцтв з періодичною обов'язковою процедурою їх оновлення (кожні 2 роки);

 • складнюється процедура купівлі\оренди нерухомого майна;

 • Унеможливлюється для власників нерухомості самостійно продавати, купувати, здавати в оренду та орендувати без участі посередника!

 • Невизначеність (відсутність бачення вцілому) уповноважених суб’єктів на складення протоколів про адмінправопорушення та розгляду таких адміністративних справ призведе до бездієвості передбачуваної адімінвідповідальності;

 • Необґрунтовано великі розмірі штрафів за адміністративне правопорушення (від 500 до 2 000 н.м.)


Наслідки прийняття законопроєкту для політичної, соціально-економічної та інших сфер:


Позитивні:

Негативні: 

 • Монополізація сфери рієлторської діяльності;

 • Штучне створення корупційних ризиків під час процесу ліцензування діяльності брокерів;

 • Зупинка (на невизначений час) операцій з нерухомістю (коли закон вже буде діяти, а процедури по навчанню та сертифікації брокерів, створення бази даних, визначення процедур внесення інформації…- затягнуться), що призведе до створення корупційних схем у сферіоперацій з нерухомістю та у сфері діяльності органів правопорядку;

 • Неконтрольований державою обіг і використання персональних даних власників майна, що призведе до їх розголошення;

 • Ускладнення процедури купівлі\оренди нерухомості;

 • Збільшення для клієнтів вартості купівлі\оренди житла.

Законодавчі альтернативи для врегулювання порушеного питання


Прийняття Закону про саморегулювання господарської та професійної діяльності.
Підвищення ефективності роботи системи органів правопорядку по боротьбі з шахраями у сфері продажу\оренди нерухомості.
Небезпечні