Watchdoc

Зміни до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державного ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції

Дата/номер реєстрації: 5473 від 06.05.2021

Авторський колектив: Мотовиловець Андрій Вікторович, Мандзій Сергій Володимирович, Брагар Євгеній Вадимович, Нікітіна Марина Вікторівна.

Профільний напрямок: Економічна політика

Стан розгляду: 12.05.2021 – Надано для ознайомлення

Стислий зміст законопроєкту


Законопроєктом пропонується внести до Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» такі зміни:

1)              встановити, що органи ринкового нагляду можуть запитувати первинні документи, у разі якщо за результатами перевірки характеристик продукції встановлено, що продукція є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам;
2)              підвищена сума штрафу за повторне вчинення однакового порушення застосовується, якщо таке порушення вчинено протягом одного року, а не протягом терміну від одного до трьох років, як це встановлено чинними нормами Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»;
3)              зменшення рівня штрафних санкцій та усунення дискреції щодо їх розмірів;
4)              за результатами перевірок орган ринкового нагляду повинен вказувати конкретну невідповідність, яка має бути усунута, а також, на запит суб’єкта господарювання, надати інструкції та пояснення щодо того, як привести відповідну продукцію у відповідність;
5)              у випадку звернення суб’єктом господарювання, у встановлений законом термін, до органу ринкового нагляду щодо надання пояснень, термін який надається суб’єкту господарювання на приведення продукції у відповідність починається з дня наступного, за днем отримання таким суб’єктом господарювання інструкції та пояснення щодо того, як привести відповідну продукцію у відповідність.
6)              до суб’єкта господарювання не застосовується штраф за невиконання або неповне виконання рішення щодо усунення невідповідності, якщо орган ринкового нагляду у своєму приписі не вказав конкретні невідповідності, які мають бути усунуті, або не надав пояснень щодо того, як привести таку продукцію у відповідність;
7)              встановити мінімальний термін, який надається суб’єкту господарювання на приведення продукції у відповідність, що складає 30 днів;
8)              скоротити термін, протягом якого суб’єкти господарювання зобов’язані надавати документацію, яка підтверджує ланцюг постачання до трьох років.
9)              заборонити проведення експертизи (випробування) зразків продукції у випробувальних лабораторіях чи інших організаціях, у разі якщо посадова особа органу ринкового нагляду, яка проводить перевірку, має родинні зв’язки з експертами відповідної випробувальної лабораторії чи іншої організації, в якій проводиться експертиза (випробування).

Потенційний вплив


Позитиви: 

Дерегуляція, зменшення перевірок та зловживань з боку контролюючих органів, узгодження накладання штрафних санкцій у відповідність із принципами співмірності та пропорційності, зменшення корупційних ризиків. 

Негативи: – 

Висновок:


Позитивний законопроєкт. Зміни, запропоновані законопроєктом матимуть позитивний вплив на суб’єктів підприємницької діяльності за рахунок зменшення надмірного адміністративного тиску на бізнес з боку контролюючих органів.
Корисні