Watchdoc

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах

Дата/номер реєстрації: 3133 від 28.02.2020

Авторський колектив: Гончаренко О.О. (ПП «Європейська солідарність»), Славицька А.К. (ОП «За життя»), Лубінець Д.В. (Партія «За майбутнє»), Ніколаєнко А.І. (ПП «Батьківщина»)

Профільний напрямок: Правова політика, профільний комітет - Комітет з питань правоохоронної діяльності

Стан розгляду:
20.05.2020 включено до порядку денного
14.07.2020 за результатами розгляду прийнято рішення повернути на повторне перше читання. Передано на доопрацювання в профільний комітет
28.02.2020 профільним комітетом рекомендовано за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу

Норми законопроєкту


У Законі України «Про Національне антикорупційне бюро України»:

2) у частині першій статті 13: абзац перший після слів «Національному бюро» доповнити словами та знаком «а призначена підлягає звільненню,»; у пункті 2 слова «корупційного
правопорушення» замінити словами «правопорушення, пов’язаного з корупцією».


Короткий опис аналізу змісту законопроєкту


Позитивні аспекти:

  • приведення у відповідність до ЗУ «Про запобігання корупції» термінології у низці законів щодо діяльності правоохоронних органів в частині визначення підставою для звільнення;
  • вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;
  • запровадження в ЗУ «Про НАБУ» додаткової підстави для звільнення Директора НАБУ;
  • набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;
  • уточнення підстав для звільнення працівників НАБУ.

Потенційні ризики:

Зважаючи на те, що у ЗУ «Про запобігання корупції» встановлено обмеження щодо можливості подальшого зайняття посади особою, яка вже перебуває на посаді, зокрема, в НАБУ, у разі якщо має місце обмеження спільної роботи близьких осіб, і спільно із ЗУ «Про державну службу» передбачено зобов’язання звільнення такої особи у разі неможливості усунення цього фактору, внесення запропонованих змін у такій редакції (в частині внесення змін до статті 13 ЗУ України «Про НАБУ» щодо доповнення словосполученням «а призначена підлягає звільненню») може призвести до двоякого тлумачення вказаних законодавчих норм та виникнення проблем щодо їх застосування на практиці.

Наслідки прийняття законопроєкту для політичної, соціально-економічної та інших сфер:


Негативні:

Двояке (довільне) тлумачення законодавчих норм щодо підстав звільнення діючих працівників НАБУ.
Потребують доопрацювання