Watchdoc

Про внесення змін до статті 36 Закону України "Про запобігання корупції" щодо врегулювання окремих питань передачі в управління корпоративних прав

Дата/номер реєстрації: 3611 від 05.06.2020

Авторський колектив: Ткаченко О.М. («Слуга народу»), Шинкаренко І.А. («Слуга народу») та ще 7 інших авторів

Профільний напрямок: Антикорупція / прокуратура / ДБР / СБУ / МВС/ Економічна політика

Стан розгляду: На розгляді профільного комітету

Норми законопроєкту


Доповнити пункт 1 частини третьої статті 36 Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056), після слова «майном» словами «(в тому числі корпоративними правами, посвідченими акціями акціонерного товариства)».

(Довідково: редакція норми із запропонованими змінами

Стаття 36. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав

3. Передача особами, зазначеними у пункті 1, підпункті пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, належних їм корпоративних прав здійснюється в один із таких способів:

  1. укладення договору управління майном (в тому числі корпоративними правами, посвідченими акціями акціонерного товариства) із суб’єктом підприємницької діяльності (крім договору управління ціннимипаперами та іншими фінансовими інструментами);


Короткий опис аналізу змісту законопроєкту


Позитивні аспекти: 

Потенційні ризики:

Створення суперечності із ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок», відповідно до якого під акціями розуміється іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.


Наслідки прийняття законопроєкту для політичної, соціально-економічної та інших сфер:


Позитивні:

Негативні:

Унеможливлення виконання вимог статті 36 ЗУ «Про запобігання корупції»


Законодавчі альтернативи для врегулювання порушеного питання


3435 від 06.05.2020 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо передачі корпоративних прав в управління
Небезпечні