Watchdoc

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення механізму оцінки впливу на довкілля при веденні лісового господарства

Дата/номер реєстрації: 5408 від 21.04.2021

Авторський колектив: Василевська-Смаглюк (Слуга народу), Матусевич Олександр

Профільний напрямок: Галузевий розвиток

Стан розгляду: 29.04.2021 – Надано для ознайомлення

Стислий зміст законопроєкту


Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт спрямований на наближення природоохоронного законодавства України до вимог законодавства ЄС, а також підвищення ефективності поліпшення санітарного стану лісів.

Потенційний вплив


Позитиви: –

1) Вносяться зміни до  ч.2 ст.3 профільного закону «Про оцінку впливу на довкілля», де пропонується скасувати обов’язкове проведення оцінки впливу на довкілля (далі -ОВД) у разі здійснення: 
  • суцільних та поступових рубок головного користування; 
  • суцільних санітарних рубок (далі - ССР) на площі понад 1 га; 
  • усіх суцільних санітарних рубок на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду (далі - ПЗФ);
  • насадження лісу (крім лісовідновлювальних робіт) на площі понад 20 га або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 га і більше.
2)Обов’язкове проведення ОВД встановлюється лише для проведення суцільних рубок, що проводяться з метою зміни цільового призначення земельних лісових ділянок.

Негативи: – 

Висновки:


У пояснювальній записці обґрунтування необхідності прийняття змін полягають в неможливості ліквідації наслідків вітровалів та буреломів шляхом проведення суцільних санітарних рубок без отримання ОВД; як наслідок значна тривалість проходження ОВД та зниження виходу лісоматеріалів від 8% до 79%.
Автори законопроекту наводять статистику, що лише 7% від загального обсягу насаджень пошкоджених внаслідок стихійного лиха було розроблено Лісагентством.  

Законопроект розроблений у відповідності до Директиви Європейського Парламенту та Ради 2011/92 щодо оцінки впливу певних державних та приватних проектів на навколишнє середовище[1] у додатку ІІ визначає перелік видів діяльності, де уряд держави повинен визначити  необхідність проведення ОВД, серед яких – лише заліснення та знеліснення з метою переходу до інших видів землекористування.

Вважаємо, що звільнення лісгоспів від проведення обов’язкової ОВД зменшить фінансове навантаження на державні лісові господарства, а також виключить необхідність проведення ОВД у випадках, коли його проведення необов’язкове. Тому  прийняття даного законопроекту - підтримується.
Корисні