Watchdoc

Про внесення змін до КУпАП щодо повноважень вищих спеціалізованих судів з розгляду справ про адміністративні правопорушення

Дата/номер реєстрації: 5490 від 13.05.2021

Авторський колектив: КМУ

Профільний напрямок: Правова політика

Стан розгляду: 17.05.2021 – Надано для ознайомлення

Стислий зміст законопроєкту


Законопроєктом передбачається доповнити статті 213 та 221-1 КУпАП положеннями, відповідно до яких вищі спеціалізовані суди будуть уповноважені  розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 185-3 КУпАП («Прояв неповаги до суду або Конституційного Суду України»), в порядку, встановленому для місцевих господарських та адміністративних судів, апеляційних судів та Верховного Суду.

Потенційний вплив


Позитиви: 

Пропоновані зміни забезпечать законодавче врегулювання питання щодо можливості притягнення суддями вищих спеціалізованих судів винних осіб до адміністративної відповідальності за прояв неповаги до суду. Це сприятиме зміцненню судової незалежності та підвищенню рівня поваги до судових органів та судового процесу.

Так, на сьогодні у разі, якщо буде встановлено, що особа вчинила умисні дії, які свідчать про неповагу до суду, вирішується питання про притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності за статтею 185-3 КУпАП. За загальним порядком така справа розглядається суддею-доповідачем зі складу суду, що розглядає справу, під час розгляду якої вчинено правопорушення.

Ст. 213 КУпАП встановлено, що справи про адмінправопорушення розглядаються районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами (суддями), а у випадках, передбачених цим Кодексом, місцевими адміністративними та господарськими судами, апеляційними судами, Верховним Судом. 

Ст. 221 КУпАП повноваження на розгляд таких справ надано районним, районним у містах, міським чи міськрайонним судам (суддям), а статтею 221-1 КУпАП встановлено порядок їх розгляду місцевими господарськими та адміністративними судами, апеляційними судами та Верховним Судом.

Відтак, КУпАП не передбачає повноважень вищих спеціалізованих судів (зокрема, Вищого антикорупційного суду), за наявності відповідних підстав для притягнення винних осіб до адмінвідповідальності за статтею 1853 КУпАП.

Тобто, судді вищих спеціалізованих судів, у тому числі судді Вищого антикорупційного суду, позбавлені можливості за наявності прямого обов’язку реагувати на неповагу до суду, порушення порядку судового засідання тощо, вирішувати питання про притягнення винних осіб до адмінвідповідальності за такі прояви в порядку, встановленому КУпАП, оскільки не мають таких повноважень.

Негативи: –

Висновок:


Прийняття пропонованих змін  забезпечить законодавче врегулювання питання щодо можливості притягнення суддями вищих спеціалізованих судів (зокрема, суддями Вищих антикорупційних судів)  винних осіб до адміністративної відповідальності за прояв неповаги до суду.

Корисні