Watchdoc

Про внесення змін до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» стосовно удосконалення процедури оцінки впливу на довкілля

Авторський колектив: КМУ (Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України)

Профільний напрямок: Екологія

Стан розгляду: На стадії громадського обговорення

Стислий зміст законопроєкту


Удосконалення процедури оцінки впливу на довкілля, зокрема закріплення на законодавчому рівні підстав для надання висновку з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено недопустимість провадження планованої діяльності та підстав для відмови у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Потенційний вплив


Позитиви: –

  • Відмова від паперового документообігу та закріплення використання електронних документів та «електронного кабінету Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля».
  • Запровадження вичерпного переліку підстав відмови у видачі рішення з ОВД.

Негативи:

Пропонованою ч.6-1 до ст. 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» (Далі ЗУ «Про ОВД») передбачаються підстави для надання висновку з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено недопустимість провадження планованої діяльності. Однією з таких підстав є «наявність законодавчо встановлених заборон чи обмежень, які унеможливлюють провадження планованої діяльності». Відповідно до Рішення Конституційного суду № 12-рп/98 про тлумачення терміну "законодавство" визначено, що до терміну «законодавство» віднесено також підзаконні НПА, зокрема Укази Президента та Постанови Кабміну. Надання можливості визначати причини для відмови у провадженні планової діяльності на рівні підзаконних актів суперечить принципу правової визначеності. Необхідно визначити вичерпний перелік таких заборон чи обмежень на рівні закону. Відповідно до п. 1.1.15 Методології проведення антикорупційної експертизи необґрунтоване встановлення положень відсильного характеру щодо врегулювання відносин у сферах з високим рівнем корупційних ризиків за допомогою нормативно-правових актів нижчого рівня є корупціогенним ризиком.

У зазначеній ч.6-1 використовується формулювання «відсутність обґрунтованих підстав вважати, що провадження планованої діяльності не матиме значного негативного впливу на цілісність та досягнення цілей збереження, визначених для відповідних територій Смарагдової мережі». У цьому формування використовується дві правові конструкції оцінювального характеру «обґрунтовані підстави» та «значний негативний вплив». Зазначені поняття не деталізовані в законодавстві, та відповідність їм планової діяльності буде визначатися на розсуд органів, що затверджують висновок ОВД. Відповідно до п.1.4 та п.1.1.1 Методології НАЗК такі положення є корупціогенними чинниками.

Зазначено положення створює презумпцію вини суб’єктів господарювання, які планують здійснювати планову діяльність. Відповідно до пункту сьомго частини п’ятої статті 9 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», уповноважений центральний орган покладає обов’язок здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування. Частина 2 ст.13 дозволяє припинити планову діяльність, якщо виявлено значний негативний вплив діяльності на життя і здоров’я населення чи довкілля. Зазначених інструментів достатньо для забезпечення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проєктування. 

Аналіз висновків ОВД з реєстру ОВД, що у пропонованих змінах у ч.2. ст.13 не має сенсу.


Але у деяких висновках планова діяльність не дозволяється без додаткової ОВД
( http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/5232/reports/GP_FLI6cfs.pdf ст. 11) у інших висновках дозволяється, проте окремі аспекти впливу на довкілля неможливо проаналізувати (http://eia.menr.gov.ua/uploads/documents/402/reports/b7c189df4309652aea5c2bd4607790b3.pdf ст.9). 

У деяких висновках зазначається що додатковий висновок на іншій стадії проектування необхідно здійснити у випадку зміни технології ведення робіт
(https://eco.cg.gov.ua/web_docs/2145/2019/02/docs/%d0%92%d0%b8%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%ba_2020575770.pdf ст. 12).

Таким чином автоматична заборона планової діяльності при необхідності провести додаткове ОВД на іншій стадії діяльності є необґрунтованим та створить додатковий адміністративний тиск на бізнес.

Висновок:


Проєкт закону містить корупціогенні ризики та положення, які запроваджують адміністративний тиск на бізнес. Необхідно доопрацювати для усунення зазначених положень.

Небезпечні