Watchdoc

Проєкт Закону про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні

Дата/номер реєстрації: 4303 від 02.11.2020

Авторський колектив: Чернєв Є.В, Гетманцев Д.О., Ковальчук О.В., Штепа С.С., Соха Р.В., Федієнко О.П., Ларін С.М., Крячко М.В., Жмеренецький О.С., Арахамія Д.Г.

Профільний напрямок: Галузевий розвиток

Стан розгляду:15.04.2021 – Прийнято в першому читанні

Стислий зміст законопроєкту


Законопроєкт визначає організаційні, правові та фінансові засади функціонування правового режиму Дія Сіті, який запроваджується з метою стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні шляхом створення сприятливих умов для ведення інноваційного бізнесу, залучення інвестицій, розбудови цифрової інфраструктури та залучення талановитих фахівців. Головною метою законопроекту згідно пояснювальної записки є формування в Україні передової цифрової економіки протягом найближчих років та зростання частки високотехнологічних продуктів та послуг у загальному ВВП України до 10 відсотків.

Законопроєкт спрямований на стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні шляхом створення сприятливих умов для ведення інноваційного бізнесу, залучення інвестицій, розбудови цифрової інфраструктури та залучення талановитих працівників. В подальшому за рахунок розвитку та впровадження новітніх технологій очікується ріст інших наукоємних сфер економіки, що матиме позитивний вплив на українську економіку в цілому.

Потенційний вплив


Позитиви: 

Зниження податкового навантаження на найманих працівників

Негативи:

Законопроєкт не містить визначення поняття для регулювання відповідної сфери суспільних відносин як «цифрова економіка», внаслідок чого текст законопроекту неможливо однозначно розуміти. Не визначені у проекті і об’єкти «цифрової економіки», які підлягають правовому регулюванню. Законопроект не розкриває поняття «Дія Сіті». Законопроектом не визначено порядок створення реєстру, функції реєстратора, адміністратора та держателя реєстру резидентів Дія Сіті тощо. 

Щодо наведеного у законопроекті “об’єднання резидентів Дія Сіті”, яке згідно ст. 16 законопроекту є, фактично, звичайною неприбутковою організацією з завданнями та повноваженнями, незрозумілими в контексті корисності участі резидентів ДС у цій організації (або їх невід’ємного права у будь-якій іншій). Навіщо створювати структуру, яка може, у разі необхідності бути звичайною асоціацією або громадською організацією. Абсолютно ніякої користі, або преференцій, але знову ж таки, згідно ст. 17 ЗП членство у цій організації є примусовим, як і сплата членських внесків, які використовуються незрозуміло куди ще до створення СРО та реєстрації її Статуту.

Згідно ст. 19 ЗП організація резидентів Дія Сіті створюється установчими зборами на вимогу 25 або більше відсотків від загальної кількості резидентів Дія Сіті станом на день, що передує дню направлення вимоги про скликання. Тобто, якщо станом на день скликання установчих зборів членами ДС є 4 особи, то один з них може скликати збори і на установчих зборах чотири особи будуть визначати не тільки порядок вступу нових членів до ДС, але і розмір обов’язкових внесків, які в подальшому будуть зобов’язані сплачувати ВСІ нові члени ДС. Тобто, перші члени СРО зможуть у подальшому керувати ДіяСіті. Все це є нічим іншим, як створення даремного органу, єдиною функцією якого є збір чималих членських внесків з членів ДС “з воздуху”. Звісно, хтось посадить на ці посади “своїх людей” і буде заробляти чималі кошти. Самоврядування резидентів Дія Сіті має бути виключено із законопроекту, або необхідно значно обмежити її повноваження і вже точно виключити норму про обов’язкову участь у ній, оскільки він порушує ст. 36 Конституції України, за якою ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до громадських організацій.

Як вбачається з податкової частини ДіяСіті, податкове навантаження залишається майже на тому ж самому рівні, а тому якихось особливих втрат чи прибутків держбюджет від ДіяСіті не отримає. А от ризик переходу ринку ринку у “тінь” - є. 

Індустрія, окрім іншого, має обґрунтовані побоювання щодо того, що серед резидентів ДіяСіті буде хто завгодно, але не підприємства ІТ індустрії (наприклад, - ігорний та криптовалютний бізнес, великі торгівельні мережі). Фактичне податкове навантаження на працівників, як на ФОПів, дозволить суттєво зекономити на податках (а це втрати бюджету) “великим гравцям”, шляхом виведення ІТ підрозділів у окремі юридичні особи-резиденти ДіяСіті.  

Окрім того, відкритим залишається питання відповідності вказаного законопроекту законодавству про конкуренцію, оскільки члени ДіяСіті декларативно набувають гарантованих державою привілеїв відносно інших учасників цивільних правовідносин. А якщо враховувати, що задля створення ДіяСіті і наповнення її новими членами паралельно штучно створюються через трудове та податкове законодавство механізми ризиковості роботи з ФОПами (ризик перекваліфікації у трудові відносини с податковими негативними наслідками) для виведення ФОП за межі комерційного інтересу замовників, то про здорову конкуренцію та свободу вибору підприємницької діяльності автори даного законопроекту взагалі мовчать.

Також зайвим вбачається проведення щорічного аудиту резидентів ДіяСіті без можливості оскарження його, в тому числі і в судовому порядку.

Висновок:


Законопроєкт потребує доопрацювання, а саме: виключення норм щодо створення та обов’язкової участі резидентів ДС у СРО (з можливою опцією об’єднуватися у будь-які не заборонені законодавством некомерційні об’єднання), а також щодо обов’язкового аудиту резидентів Дія Сіті, зважаючи на тенденцію цифровізації економіки та можливості взаємного обміну інформацією між державними органами, наявність реєстрів тощо.

Необхідно логічно узгодити зміни у трудовому законодавстві з введенням форми співпраці у формі гіг-контрактів у частині трудових та соціальних гарантій,, особливо в контексті їх узгодженості з міжнародними зобов’язаннями, взятими Україною на підставі Конвенцій МОП.  Законопроект потребує також додаткового опрацювання щодо можливості оскарження результатів аудиту, дій/бездіяльності податкових органів та створення гарантій забезпечення прав резидентів Дія Сіті від можливих порушень їх прав з боку податкових органів та СРО (у разі позбавлення статусу резидента Дія Сіті - для ІТ компанії настають негативні наслідки у вигляді донарахування податків, зборів і т.д.).